Adgang

Der er forskelige adgangsveje til MiBa-prøvesvar for praktiserende læger, hospitalsansat sundhedspersonale, mikrobiologer, epidemiologer og borgere.

Borgeren har kun adgang til egne svar.
Adgangen til svarvisning i MiBa udvikles løbende. I princippet har alle danske læger adgang til svar i MiBa, men adgangsløsningerne er endnu ikke optimalt tilpasset fx hospitalspersonale i alle regioner. Målet er at få MiBa fuldt integreret i den danske sundheds-it-infrastruktur, herunder de regionale EPJ systemer.

Forskellige adgangsveje for kliniske mikrobiologer, hospitalsansatte læger, praktiserende læger, ansatte på SSI og danske borgere er beskrevet nedenfor.

1. Adgang for danske borgere til egne prøvesvar.
Borgere har adgang til egne laboratoriesvar via Sundhedsjournalen, som findes på Sundhed.dk (se figur nedenfor). Laboratoriesvar (vises med 3 dages forsinkelse). Alle borgere med en personlig NemID-signatur har adgang til Min sundhedsjournal. Man skal være 15 år for at få udstedt en NemID-signatur.

2. Knapløsninger for ansatte på klinisk mikrobiologiske afdelinger.
Ansatte på de klinisk mikrobiologiske afdelinger har direkte adgang til svar i MiBa via knapløsning i deres afdelings laboratorieinformationssystem (se figur nedenfor).

3. Ansatte i praksissektoren
For ansatte i praksissektoren er der adgang til mikrobiologiske prøvesvar via Laboratorieportalen/Sundhedsjournalen.

Laboratorieportalen tilbyder en samlet præsentation af en patients laboratoriesvar: klinisk biokemi, patologi og mikrobiologi. De mikrobiologiske svar hentes fra MiBa.

Ansatte i praksissektoren kan enten tilgå Laboratorieportalen/Sundhedsjournalen via Sundhed.dk med medarbejdercertifikat / Nem ID – eller via WebReq fra eget praksissystem (se figur nedenfor).

4. Hospitalsansatte
En direkte adgang fra fx EPJ til selve MiBa for alle hospitalsansatte er endnu ikke etableret. Indtil dette er muligt, findes følgende løsninger:

En direkte adgang fra EPJ til selve MiBa er endnu ikke etableret i alle regioner, men Hospitalsansatte kan se mikrobiologisvar via Laboratorieportalen via Sundhed.dk (se figur ovenfor).

Desuden, findes følgende smarte løsninger:
Hospitalsansatte med adgang til lokale mikrobiologisvar via lokal wwBakt (Region H og Region N), (se figur ovenfor) eller webmads (se nedenfor) – har herfra adgang til MiBa. Hospitalsansatte i Region Syd med adgang til BCC-Lab kan indhente svar fra MiBa. Det forventes at der etableres en direkte knap-løsning fra Sundhedsplatformen til MiBa (Region H og Sj).

5. Direkte personlig adgang
Den personlige adgang er primært beregnet til mikrobiologer, ansatte i reference- og overvågningsfunktioner samt hygiejnesygeplejersker. Adgang kan kun ske fra pc’er der er tilkoblet Sundhedsdatanettet.

Den personlige adgang administreres af MiBa-ansvarlig overlæge i Afdeling for Infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut. For anmodning om adgang se menupunket Anmodning om personlig adgang.

Url
MiBa tilgås via urlen
http://mibaweb.miba.dsdn.dk/csp/miba/loginmain.csp

Adgang til Laboratorieportalen via sundhed.dk

 

Adgang via WWBakt

 

Adgang via MADS

 

Adgang til Laboratorieportalen via WebReq

 

Adgang via webMADS

 

 

Sidst redigeret 17. oktober 2016

  Eksterne links

   Sundhedsdatanettet 

   Sundhed.dk

   Log ind i MiBa