PDF-ikonPrintikon

Fremsøgning af svar

Vejledning til fremsøgning af prøvesvar i MiBa
Dette beskriver visning af svar i MiBa – hentes svar fra MiBa ind i andre visningssystemer er funktionalitet og layout anderledes (fx lokal wwBakt, Laboratorieportalen, Bcc-Lab).

MiBa fungerer kun ved brug af browseren Internet Explorer.

Sortering af prøvesvar
Når man har fremsøgt en patient, listes prøvesvarene i venstre side. Klik på svaret og det åbnes til højre.

Med ikonerne øverst til venstre kan man sortere svarene på forskellige måder (efter dato, Klinisk mikrobiologisk afdeling, prøvemateriale m.m.). Det er også muligt at få vist forskellige resultater på en tidslinje, og filtrere efter resultat af resistensundersøgelser.

Brug knappen ”Hjælp” til forklaring af ikonernes betydning.

Sortering

Visning af selve prøvesvaret
Prøvesvaret kan vises i henholdsvis lokal version og base-version.

Lokal version betyder den mikrobiologiske afdelings lokale version af prøvesvaret.
Base-version viser den mappede version af prøvesvaret.

Kun teknisk interesserede vil have interessere i det mappede svar. (NB! Mapningen er endnu ikke færdig).

Visning af XRPT05
Fra det mappede svar, kan den originale xml-protokol sendt fra KMA vises ved at klikke på linket med en talkode under ”xml” øverst til højre.

Fremsøgning

 

Sidst redigeret 18. august 2014