PDF-ikonPrintikon

Retningslinjer for brug af MiBa

Al brug af MiBa skal ske i henhold til persondataloven. I praksis vil det sige, at fremsøgning af prøvesvar er tilladt for sundhedspersonale involveret i diagnostik, rådgivning eller behandling af en given patient, og hvor patienten direkte eller indirekte har givet samtykke hertil.

Desuden kan relevante personer og overvågningssystemer udtrække data eller fremsøge prøvesvar til brug for den lovpligtige overvågning af smitsomme mikroorganismer og sygdomme.

For brug af MiBa i forbindelse med forskningsprojekter eller kvalitetssikringsprojekter gælder særlige regler (se udtræk af data).

Data fra MiBa benyttes desuden til infektionskontrol på sygehuse, dels som datakilde til HAIBA og dels via automatiske opslag fra Epj-systemer til MiBalert.

Ansvar
Det er medarbejderens chef/ ledende overlæge, som har ansvar for, at retningslinjer for brug af Den danske mikrobiologidatabase overholdes i den pågældende afdeling. Alle brugere (borgere, sundhedspersoner, forskere eller it-teknikere) med adgang til MiBa er desuden personligt ansvarlige for at egen anvendelse af MiBa overholder loven og gældende retningslinjer.

Log-oplysninger
Oplysninger om alle aktiviteter (alle fremsøgninger af prøvesvar, indlæsning af prøvesvar fra KMA, aktiviteter i forbindelse med mapning og data-udtræk) logges i MiBa. Så, alle opslag - uanset adgangsvej - logges i MiBa. Her registreres identifikationsoplysninger og organisatorisk tilknytning på personer, der har fremsøgt prøvesvar på en given patient på et givet tidspunkt. Loggen gemmes i 2 år.

Min Log
På Sundhed.dk findes en funktion der hedder ”Min Log”. Her kan borgeren få en oversigt over hvem, der har fremsøgt borgerens egne prøvesvar via Sundhed.dk.

Sundhedspersoner der har fremsøgt svar via andre adgangsveje end Sundhed.dk, bliver endnu ikke registreret i Min Log.

 

Sidst redigeret 17. oktober 2016

Eksterne links