PDF-ikonPrintikon

Ansøgningsprocedure

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet er et Word-dokument, som downloades og udfyldes i de hvide felter. Skemaet kan udfyldes enten på dansk eller engelsk. Der er ikke begrænsning på antal ord eller linjer i felterne. Dog bør ansøgningsskemaet ikke fylde mere end tre A4-sider. Det udfyldte skema sendes elektronisk til sekretariatet.

Link til ansøgningsskema (Word-format)

Sammen med ansøgningen skal der vedlægges en parameterliste med afkrydsning af de datavariable der ønskes udtrukket fra MiBa.

Link til parameterliste (Excel-format)

Journalnummer fra nødvendige tilladelser indhentet fra Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen og Videnskabsetisk komité (jævnfør sundhedsloven § 46), skal fremgå af ansøgningen. Selve tilladelserne skal ikke vedlægges.

 • Ønskes personhenførbare oplysninger? (Datatilsynet)
 • Indhentes kliniske oplysninger? (Sundhedsstyrelsen)
 • Etiske problemstillinger? (Den lokale videnskabsetiske komité)

Ansøgningsproceduren er som følger:

 • Ansøgningsskema udfyldes
 • Journalnummer fra indhentede tilladelser angives (se link til Persondataloven og Sundhedsloven)
 • Ansøgningen indsendes. Den registreres og tildeles et referencenummer
 • Sekretariat sender ansøgningen videre til berørte KMA’er
 • KMA behandler ansøgningen
 • Ansøgningen behandles på et MiBa repræsentantskabsmøde eller forretningsudvalgsmøde
 • Ansøger modtager indstilling (eller afslag) og evt. kommentarer
 • Der træffes aftale vedrørende levering af data fra MiBa
 • Der træffes aftaler vedr. publikation, forfatterskaber, reference til MiBa og lignede forhold
 • Ansøger rapporterer om. brug af data eller sender publikation efter endt projekt

Procedure for ansøgning om data fra MiBa

Procesbeskrivelse


Link til ovenstående diagram i større format (pdf)

Ansøgningsprocedure for ansøgning om brug af data fra MiBa er blevet godkendt af MiBa’s forretningsudvalg den 15. december 2011.