Drift og kvalitet

Drift
Den overordnede styring af MiBa er underlagt et repræsentantskab, hvis medlemmer er udpeget af de deltagende laboratorier. Selve ansvaret for drift af it-systemer (software, hardware, SDN-adgang) og indgåelse af kontrakter blev i 2012 officielt overdraget til Nationalt Sundheds IT (NSI), der i 2015 er lagt ind under Sundhedsdatastyrelsen (SDS). Der har siden 2013 været tilknyttet en systemforvalter til at hjælpe med driften af MiBa og EpiMiBa.

Den daglige drift af hardware og forbindelsen til Sundhedsdatanettet er udliciteret til Region Hovedstadens Center for IT-Medico-Telefoni (CIMT). Software og applikationsansvar varetages af Autonik AB.

Til styring af MiBas drift er nedsat en styregruppe: Styregruppe for ekstern it- og hardwaredrift med repræsentanter fra SSI, SDS, CIMT og Autonik AB.

Klik for større format

Kvalitetssikring
Grundlaget bag MiBa er et fælles nationalt samarbejde, og dette er også fundamentet for kvalitetssikring af MiBa. Det betyder at KMA er en afgørende medspiller til sikring af kvalitet ved kontrol af data i de forskellige faser, hvor data bliver til. KMA hjælper med test og kontrol af egne afsendte prøvesvar for fejl og afvigelser. Denne kvalitetssikringsproces er et fælles ansvar.

 

Sidst redigeret 17. oktober 2016