PDF-ikonPrintikon

Kvalitetssikring

MiBa bliver kvalitetssikret på flere områder:

  • Test af funktioner på brugergrænseflade. Denne test omfatter, at der gennemgås testcases i systemet inden idriftsættelse af nye masteropdateringer. Denne test vil blive varetaget af Afdeling for Infektionsepidemiologi på SSI i samarbejde med systemforvalter fra SDS.
  • Validering af proces. Her tester man mængden og kvaliteten af dataoverførsel. Denne test vil bliver varetaget af Afdeling for Infektionsepidemiologi på SSI i tæt kontakt med de berørte KMA.
  • En kvalitativ test, hvor det valideres om den korrekte type data ses i de korrekte svarfelter, og en semantisk test hvor man kikker på om indholdet i felterne bliver vist korrekt. Denne test vil blive varetaget af alle KMA-fdelinger.

Den kvalitative test foretages af KMA. KMA tester dels løbende egne prøvesvar i MiBa og dels ved implementering af nye versioner af software.

Testen udføres lettest ved at tage et print af det lokale prøvesvar, og teste det op imod prøvesvaret i MiBa. Resultat af tests og evt fejl meldes til eller  og dokumenteres ved afsendelse af MiBa-post med relevante svar markeret og en forklarende tekst i emnefeltet.

Validering af dataoverførsel testes typisk ved validering af overførslen hele vejen fra KMA til EpiMiBa.
Dataudtræk fra EpiMiBa sammenlignes med rådata udtrukket direkte fra de enkelte KMA. Disse test foregår på produktionsdata.

 

Sidst redigeret 17. oktober 2016