PDF-ikonPrintikon

Ejerskab og lovgrundlag

Hvem ejer data i MiBa?
De danske regioner ejer og er hver i sær ansvarlige for data i MiBa. Der sker først en dataoverdragelse, når data overføres fra Epi-MiBa til overvågningsdatabase på Statens Serum Institut. Se nedenstående model.

MiBa er anmeldt som en del af de respektive regioners anmeldelse til datatilsynet: ”Patientbehandling i regionalt regi”

  • Journalnummer: 2007-58-0006
  • Journalnummer: 2012-58-0005
  • Journalnummer: 2008-58-0026
  • Journalnummer: 2008-58-0029
  • Journalnummer: 2007-58-0018

Lovgrundlag
Videregivelse af data til overvågningen sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Lægers anmeldelse af Smitsomme Sygdomme mv. (Bekendtgørelse nr. 277 af 14/4/2000) med senere tilføjelser (Bekendtgørelse nr. 1102 20/9/2007). En revideret og samlet Bekendtgørelse om anmeldelse af infektioner forventes vedtaget inden udgangen af 2016. Bekendtgørelse er revideret med det formål at gøre overvågningen mere fleksibel og rettidig og så overvågningen baseres på elektronisk indhentning af laboratorieresultater fra MiBa.

Sidst redigeret 14. oktober 2016