PDF-ikonPrintikon

Formål

Formålet med MiBa er at optimere infektionsdiagnostik og behandling, dels direkte gennem mere effektiv diagnostik, og dels indirekte gennem bedre national sygdomsovervågning, kvalitetssikring og de forskningsprojekter, der kan baseres på data fra MiBa.

MiBa har til formål:

  1. at give sundhedspersonale adgang til mikrobiologiske prøvesvar fra hele landet for patienter de har i behandling 
     
  2. at gøre den nationale overvågning af infektionssygdomme og mikroorganismer automatisk, fleksibel, rettidig og komplet 
     
  3. at være en fælles ressource for forskningsprojekter 
     
  4. at sikre automatisk overførsel af data til andre databaser med henblik på overvågning af fx antibiotikaresistens og sygehusinfektioner (HAIBA, www.haiba.dk).

Etableringen af MiBa er et led i moderniseringen og digitaliseringen af kommunikationen i det offentlige.

MiBa har desuden til formål at understøtte et bredt samarbejde indenfor mikrobiologien og i fællesskab udvikle nationale standarter og klassifikationer til brug for klinisk mikrobiologi.

 

 

Sidst redigeret 1. september 2016