PDF-ikonPrintikon

Grundprincipper

Hver gang et prøvesvar sendes fra en klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA), sendes der automatisk en elektronisk kopi til MiBa.

I svarvisningsfunktionen er det denne kopi af det originale prøvesvar (lokal version) på én given patient, der kan fremsøges.

Oplysningerne i de lokale KMA'ers it-systemer er struktureret og kodet forskelligt.

For at kunne udtrække data fra MiBa, skal oplysningerne i prøvesvaret have en ensartet struktur, fælles koder og terminologi. En delvis ensretning af strukturen opnås ved at overføre data ved hjælp af en fælles protokol, MedCom-standarden, XRPTO5.

Fælles terminologi og kodning opnås ved at danne en kopi af lokal version, hvor lokale koder / termer bliver mappet til fælles koder / termer (mappet version af svar).

De automatiske udtræk til overvågningsdatabaser på Statens Serum Institut er baseret på de mappede versioner af prøvesvarene.

Datamodel

En ny datamodel for MiBa er under udvikling, denne skal danne grundlaget for en mere detaljeret overvågning og nye nationale projekter.

Læs mere om MiBa II projektet.

Al udveksling af data sker via Sundhedsdatanettet.

 

 


Sidst redigeret 21. oktober 2016