PDF-ikonPrintikon

Historie og baggrund


Idé
Før MiBa kunne man kun få steder tilgå prøvesvar elektronisk og slet ikke på tværs af sygehuse, af regioner eller sygehus og lægepraksis. I år 2005 etablerede Region Hovedstaden et projekt med fælles visning af mikrobiologiske prøvesvar fra forskellige it-systemer ved hjælp af MedCom-standarder. Pilotprojektet viste, at det var muligt at etablere en landsdækkende database med data fra landets 14 klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA), der kunne bruges til svarvisning på nationalt niveau.

Samtidig blev en ny vision for den lovpligtige overvågning af smitsomme sygdomme i Danmark formuleret. Her opstod ideen, at databasen udover landsdækkende svarvisning, skulle være fundamentet for moderniseringen af den nationale overvågning.

Statens Serum Institut overvåger forekomsten af smitsomme sygdomme på vegne af Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af ovenstående blev der i 2009 givet en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Statens Serum Institut, til etableringen af den danske mikrobiologidatabase, MiBa.

MiBa blev skabt og drives fortsat i tæt samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger, leverandører til laboratoriesystemerne, MedCom og Statens Serum Institut.

Siden 2015 har MiBa været finansieret via en fælles aftale mellem regionerne og staten (ØA15) og hører til som et fællesoffentligt sundheds-IT-system under Den Nationale bestyrelse for Sundheds-IT.

MiBa er opbygget med inspiration fra den landsdækkende Patobank, hvor alle patologisvar indsamles elektronisk ved brug af MedCom-standarder, og kan fremsøges og vises via Sundhed.dk. Data anvendes samtidig til overvågnings- og forskningsformål.

MiBa-projektets overordnede faser:

Fase 1: 2009-2010

  • Etablering af den fysiske MiBa-database og opkobling og overførsel af data fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger og SSI via MedCom standarden XRPT05.

Fase 2: 2010-2015

  • Harmonisering af eksisterende og udvikling af nye fælles mikrobiologiske klassifikationer.
  • Etablering af dataspejlet Epi-MiBa, til ud-data formål.
  • Integration af MiBa svarvisning i eksterne systemer, Fx lokale mikrobiologi-systemer, EPJ-landskaber og Sundehed.dk.
  • Etablering af national overvågningsdatabase for hospitalserhvervede infektioner (HAIBA), med MiBa/EpiMiBa som datakilde.

Fase 3: 2015-2017

  • Udvikling af ny datamodel (MiBa II) og tilhørende klassifikationer med henblik på kommunikation og overvågning af mikrobielle egenskaber.
  • Implementering af ny MedCom Standard (XRPT06).
  • Udvikling og implementering af MiBalert – automatisk indhentning af relevante oplysninger fra MiBa ved indlæggelse af patienter. (Et projekt initieret af Region H).
  • Etablering af national overvågningsdatabase til overvågning af mikrobiel resistens (eRES).


 

Sidst redigeret 14. oktober 2016