Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper og udviklingen af MiBa

MiBa er et dynamisk projekt i stadig udvikling.

Nye diagnostiske metoder og større anvendelse af it medfører at det mikrobiologiske begrebsarbejde og arbejdet med at udvikle tidssvarende måder at registrere og udveksle mikrobiologiske oplysninger er en kontinuerlig proces.

Udviklingen af MiBa sker efter aftale med repræsentantskabet og med opbakning fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Udviklingen sker i et tæt samarbejde mellem de mikrobiologiske afdelinger, leverandører af mikrobiologiske laboratorieinformations-systemer (LIS) og MedCom. Udviklingen sker desuden i dialog med Regionernes Sundheds-it (RSI) og Sundhedsdatastyrelsen (SDS).

Udvikling af overvågningsdelen varetages primært af Statens Serum Institut med it-udviklere, epidemiologer og referencelaboratorier.

Den MiBa-ansvarlige overlæge (p.t. MiBa, Marianne Voldstelund) har ansvaret for udviklingen.

Der er foreløbigt nedsat tre nationale arbejdsgrupper:

MikroTerm-gruppen
Arbejdsgruppe for klinisk mikrobiologisk terminologi. MikroTerm-gruppen arbejder for udvikling af en fælles terminologi inden for det mikrobiologiske prøvesvar. Arbejdsgruppen er åben for alle interesserede. Denne grupper har en undergruppe, Parasitgruppen, der har fokus på terminologi og struktur af svar på parasitologiske undersøgelser.

MiBa it-arbejdsgruppen
It-arbejdsgruppen er et forum til diskussion og løsning af fælles MiBa-relaterede problemstillinger af it-teknisk karakter. Arbejdsgruppen er åben for alle interesserede.

Egenskabsgruppen
Egenskabsgruppen har til formål at udvikle nye fælles klassifikationer til brug for et nyt udvidet prøvesvar, der skal indeholde standardiserede oplysninger om mikrobielle egenskaber og subtyper. Dette arbejde danner fundamentet for MiBa II-projektet.

Projektlederen for MiBa er medlem af MDS-gruppen, en fælles mikrobiologisk arbejdsgruppe, der arbejder med MDS-koder til svarafgivelse og elektronisk rekvisition. Sekretariat er placeret hos MADS-gruppen.

Sidst redigeret 17. oktober 2016