PDF-ikonPrintikon

MikroTerm-arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for mikrobiologisk terminologi, også kaldet MikroTerm-gruppen, er etableret i regi af Dansk selskab for Klinisk Mikrobiologi og har et formelt samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Gruppens formål er at udforme en fælles terminologi tilpasset danske forhold for kliniske relevante mikroorganismer (bakterier, virus, svampe og parasitter) samt hyppigt anvendte betegnelser for grupper af mikroorganismer. For mikroorganismer, hvor validt publicerede navne findes, vil disse navne blive anvendt. Arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i kodeværket SNOMED CT som det grundlæggende begrebsapparat.

Terminologien udvikles primært til brug for MiBa, men på længere sigt arbejdes der på en fælles terminologi for undersøgelsesresultater fra danske klinisk mikrobiologiske afdelinger og Statens Serum Institut. Desuden vil alle interesserede frit kunne downloade og benytte terminologien. Det er ikke hensigten at påtvinge nogen denne terminologi.

Arbejdsgruppens sammensætning
MiBa-ansvarlig overlæge (Marianne Voldstedlund).
Repræsentanter fra Sundhedsdatastyrelsen med interesse for terminologi.
Medlemmer af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Arbejdsgruppen er åben for alle interesserede i terminologi, taxonomi, begrebsdannelse og relaterede emner. Det tilstræbes at landets klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) og referencelaboratorier er bredt repræsenteret. Personer med særlig ekspertise, som ikke ønsker at være en fast del af gruppen, kan fungere som konsulenter.

Nuværende deltagere i arbejdsgruppen
Formand: Marianne Voldstedlund, Statens Serum Institut (MiBa)
Niels Nørskov-Lauritzen, KMA Skejby
Dennis Schrøder Hansen, KMA Herlev
Brita Bruun, pens. – tidligere KMA Hillerød
Didi Bang, Statens Serum Institut, (TB-afd. MI)
Rasmus Hare Jensen, Statens Serum Institut, (Svampe-afd. MI)
Rune Christen Stensvold, Statens Serum Institut, (Parasitologisk afd. MI)
Jørgen Kurtzhals, KMA Rigshospitalet.
Helle Møller Johannessen, Sundhedsdatastyrelsen (SDS)
Ulla Magdal Petersen, Sundhedsdatastyrelsen (SDS)
Camilla Wiberg Danielsen, Sundhedsdatastyrelsen (SDS)
Palle Gerry Petersen, Sundhedsdatastyrelsen (SDS)

Sidst redigeret 17. oktober 2016