PDF-ikonPrintikon

Styregruppe for ekstern it- og hardwaredrift

Systemforvaltning og ansvar for kontrakter varetages af National Sunheds-it (NSI) i samarbejde med Afdeling for Infektionsepidemiologi. Selve MiBa-databasen hostes af Region Hovedstaden – Center for It, Medico og Telefoni (CIMT).

Support og udvikling af MiBas software leveres af Autonik AB. Styregruppen mødes kvartalsvist og gennemgår kvartalsvise overvågningsrapporter i forhold til indgåede kontrakter. Foruden Styregruppens faste medlemmer kan andre personer fra NSI eller IMT indkaldes hvis relevant for dagsordenen, fx afdelingschef for DOS, SDN-ansvarlig eller applikationsansvarlig for EpiMiBa.

Styregruppen ledes af systemforvalter for MiBa:

Jens Hvidberg
Forretningsdialog & Services
NSI/SSI
Tlf. direkte: +45 3268 5312
E-mail: 

Styregruppens faste medlemmer:

MiBa-ansvarlig overlæge
Marianne Voldstedlund
Speciallæge i mikrobiologi, ph.d.
Afdeling for Infektionsepidemiologi
Tlf. direkte: +45 3268 3356 / 5092 5964
E-mail:

CIMT systemforvalter
Martin Devantier
Systemforvaltning, Parakliniske Systemer
Tlf. direkte: 4031 7118
E-mail:

CIMT sektionschef
Irene Rask
Sektionschef, Parakliniske systemer
Region Hovedstaden It, Medico og Telefoni
Systemforvaltning
Borgervænget 7, 3.
2100 København Ø
www.regionh.dk/imt

Software-leverandør til MiBa
Peter Steenberg
Kreativ direktør, Autonik
Tlf. direkte: +45 3880 4321
E-mail:

MiBa ansvarlig hos Servicedesk på SSI
Charlotte Nobel
It-Drift og Support
NSI/SSI
Tlf. direkte: +45 32683414
E-mail: