Projekter

MiBaMiBa danner baggrund for både nationale og lokale projekter og IT-systemer.

HAIBA: Database for sygehuserhvervede infektioner. Formålet med HAIBA er at styrke muligheden for at forebygge og kontrollere sygehuserhvervede infektioner ved hjælp af et elektronisk landsdækkende overvågningssystem. HAIBA blev lanceret i marts 2015.

MiBa II: projektet omfatter en videreudvikling af MiBa og en udvidelse af at det mikrobiologiske prøvesvar, så MiBa kan fungere, som det centrale omdrejningspunkt for den nationale overvågning. Idriftsættelse 2015.

MiBAlert: Ved automatisk indhentning af oplysninger fra MiBa i forbindelse med indlæggelsen af patienter, er målet rettidig omhu ved behandling og isolation af patienter med multiresistente bakterier.

MiBAlert funktionen i EPJ-systemerne, udrulles nu trinvist i på hospitalerne i Region Hovedstaden fra februar 2015.

Link til MiBa-artikel i Eurosurveillance: www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20667

 

Sidst redigeret 2. marts 2015