MiBa II

En begrænsning for brug af den nuværende version af MiBa til overvågningsformål er at det kun er oplysninger indeholdt i ”det almindelige prøvesvar”, der overføres til MiBa. Dette prøvesvar er målrettet den kliniske bruger, til brug for behandling af patienten.

MiBa II-projektet har to hovedelementer:

  1. Differentieret visning af MiBa data med udvikling af en målrettet visning af data til forskellige typer af MiBa brugere.
  2. Udvikling af ”det udvidede mikrobiologiske prøvesvar” som vil give mulighed for overførsel af oplysninger vedrørende mikrobielle egenskaber og subtyper ved hjælp af en fælles national datamodel.

Målet for MiBa II-projektet er at tilgodese forskellige behov for visning af oplysninger fra MiBa, for henholdsvis den kliniske bruger, mikrobiologen og den nationale overvågning på Statens Serum Institut. Disse oplysninger kan være specielle resistensdata, der er nødvendige i overvågningssammenhæng, men som er irrelevante for behandling af patienter.

Målet er endvidere at gøre det muligt at registrerer og overfører oplysninger vedrørende mikrobielle egenskaber og subtyper med en fælles datastruktur og udvikle fælles terminologier til dette brug.

MiBa data-flow diagram

MiBa data-flow

Sidst redigeret 6. juni 2012