EU-coronapas

EU stiller krav til information om antigen-testkits for at udløse gyldigt EU-coronapas.

EU stiller krav om at testnavn og testfabrikant skal fremgå i indberetninger af antigen-tests for at kunne indgå i EU-coronapasset. EU’s Health Security Committee (HSC) har samlet en liste betegnet ”Common list” med udvalgte antigen-testkits, der ud fra tre kvalitetskriterier fastsat i EU, udløser et gyldigt EU-coronapas. Kvalitetskriterierne kan tilgås her. HSCs Common list tilgås via dette link: All Rapid antigen tests in HSC common list. All Rapid antigen tests in HSC Common list. Kun antigen-testkits, der fremgår på HSC Common list, udløser et gyldigt EU-coronapas. Det er testudbyders ansvar at holde sig orienteret om, hvorvidt testudbyders anvendte antigen-testkit(s) er noteret på denne liste, som løbende opdateres af EU.

Bemærk, at de enkelte EU lande kan have egne retningslinjer for hvilke antigen-testkits, der accepteres som gyldige for indrejse i det respektive land. SSI kan derfor ikke stille garanti for, at et gyldigt EU-coronapas, givet på baggrund af et antigen-testkit fra HSC Common list, giver adgang til indrejse i alle EU lande. SSI rådgiver ikke om dette og henstiller i stedet til at søge relevant information hos de respektive landes myndigheder.

Bemærk desuden, at prøvesvar på selvtests ikke udløser EU-coronapas. For særskilt information om indberetning af Device identification number ved superviserede selvtests på uddannelsesområdet, kontakt miba@ssi.dk.

Gælder kravet for PCR tests?
Nej. På nuværende tidspunkt er der ikke krav fra EU om, at Device identification number skal angives, når der indberettes covid-19-prøvesvar for PCR-tests. Alle indberettede prøvesvar fra PCR-tests vil være gældende i EU-coronapasset. Testudbydere skal derfor ikke angive Device identification number ved indberetning af PCR tests.

Hvordan skal Device identification number indberettes?
Indberettes prøvesvar via SSIs indberetningsløsning med SFTP bruger, se da Anvisningen som tilgås her. Indberettes prøvesvar via Sundhedsdatastyrelsens SEI2 indberetningssystem vælges koden 99999 i rubrikken ”Testoplysninger".

Hvad hvis jeg som testudbyder ikke kan finde min antigen-test på HSC Common list?
Benyttes antigen-testkits, der ikke fremgår at HSC Common list, skal testudbyder i stedet finde antigen-testkittets Device identification number via dette link, der indeholder alle CE mærkede antigen-tests. Bemærk, at prøvesvar ikke udløser et gyldigt EU-coronapas, hvis testkittet ikke fremgår af HSC Common list.      

Hvad hvis jeg som testudbyder ikke kan finde min antigen-test på nogle af de nævnte lister?
Du kan anmode fabrikanten af dit testkit om at ansøge EU om at få testkittet oprettet i EU's database via denne formular. SSI kan ikke garantere at nye oprettelser af testkits i EU's database medfører at testkittet samtidig vil fremgå på HSC listen og dermed give et gyldigt EU-coronapas. I mellemtiden, kontakt SSI på miba@ssi.dk.

Den antigen-test jeg som testudbyder benytter, fremgår kun af listen ”All rapid antigen tests with CE marking”. Gælder testen i det danske coronapas?
Ja.

Hvornår gælder kravet om Device identification number fra?
Kravet trådte i kraft ved indberetning til SSI d. 28/6-2021.