MiBa og HAIBA har til formål, at gøre infektionsdata anvendelige for sundhedsvæsenet, samfundet og borgeren.

MiBa og HAIBA har til formål, at gøre infektionsdata anvendelige for sundhedsvæsenet, samfundet og borgeren.

MiBa, HAIBA og det digitale infektionsberedskab

MiBa LogoHAIBA Logo

Med MiBa og HAIBA forenkles arbejdet for læger og andre ansatte i sundhedsvæsenet, idet der etableres det fornødne overblik til at agere på infektioner og forebygge spredning af smitte.

Ved intelligent genbrug af data fra MiBa og HAIBA minimeres arbejdsbyrden i forbindelse med den lovpligtige indberetning af infektionssygdomme.

MiBa og HAIBA har desuden til formål at understøtte et bredt samarbejde indenfor mikrobiologi og infektionshygiejne og i fællesskab at udvikle nationale standarder for data, klassifikationer og sygdomscasedefinitioner.

Temaer