Automatisk sygdomsovervågning

Det digitale infektionsberedskab spiller en vigtig rolle i overvågning og kontrol af infektionssygdomme i Danmark.

Med udgangspunkt i data fra de mikrobiologiske prøvesvar skaber det automatiske overvågningssystem overblik over udviklingen i forekomst af infektionssygdomme. Data bliver beriget med yderligere oplysninger vedr. bopælsadresse, vaccinationsstatus, indlæggelse, dødelighed og risikofaktorer såsom kroniske sygdomme og graviditet og branchetilknytning. CPR-registret og Landspatientregistret er her de mest centrale datakilder. Derudover anvendes plejehjemsoversigten, sygesikringsregistret, register for udvalgte kroniske sygdomme (RUKS), dødsårsagsregister mfl.

Koblingen af data fra disse datakilder foregår ved hjælp af algoritmer eller forretningsregler, som udvikles i tværfaglige grupper for at sikre, at data både er klinisk og epidemiologisk meningsfulde. Så vidt muligt valideres algoritmerne mod kliniske data.

Det automatiske overvågningssystem generer data og statistikker til en lang række brugergrupper, herunder andre myndigheder, kliniske mikrobiologiske afdelinger, klinisk sundhedspersonale, medier og borgere. Der er udviklet interaktive dashboards for covid-19 Influenza og RS-virus. Data bag disse dashboards stilles ydermere til rådighed i form af csv-filer. Udvalgte andre anmeldelsespligtige sygdomme vises på nuværende tidspunkt på siden for Overvågning i Tal, Grafer og Kort.