Automatisk sygdomsovervågning

Det digitale infektionsberedskab spiller en vigtig rolle i overvågningen af infektionssygdomme i Danmark, herunder covid-19.

Sygdomsovervågning og epidemikontrol er komplekse opgaver. Covid-19-overvågningssystemet har sikret grundlaget for Danmarks håndtering af covid-19-pandemien. Brug af sammenhængende data og IT-løsninger har skabt bred forståelse for koblingen mellem folkesundhed og den enkelte borger. Tidstro og retvisende data visninger og leverancer skaber transparens ift. myndighedernes beslutningsgrundlag. De samme principper bliver anvendt til automatisk overvågning af andre infektionssygdomme. Der er i forskellige grader udviklet koblinger og visualiseringer for bl.a. influenza, RS-virus, gruppe A streptokok, pneumokok og Mpox. Systemet udvides løbende til at omfatte flere funktioner og flere sygdomme.

Med udgangspunkt i de mikrobiologiske prøvesvar skaber det automatiske overvågningssystem overblik over udviklingen i forekomsten af infektionssygdomme. Data bliver beriget med yderligere oplysninger vedr. indlæggelse, dødelighed og risikofaktorer såsom kroniske sygdomme og graviditet. Dertil anvendes CPR-registret og Landspatientregistret som de mest centrale datakilder. Derudover anvendes plejehjemsoversigten, sygesikringsregistret, register for udvalgte kroniske sygdomme (RUKS), dødsårsagsregister mfl.

Koblingen af disse datakilder foregår ved hjælp af algoritmer eller forretningsregler, som udvikles i tværfaglige grupper for at sikre, at data både er klinisk og epidemiologisk meningsfulde. Så vidt muligt valideres algoritmerne mod kliniske data.

Det automatiske overvågningssystem generer outputs til en lang række brugergrupper, herunder andre myndigheder, kliniske mikrobiologiske afdelinger, medier og borgere. Under covid-19-pandemien er der blevet udviklet interaktive dashboards, og disse findes nu også for Influenza og RS-virus. Data bag disse dashboards stilles ydermere til rådighed i form af csv-filer. Udvalgte andre anmeldelsespligtige sygdomme vises på nuværende tidspunkt på siden for Overvågning i Tal, Grafer og Kort.