HAIBA

Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA) er et nationalt automatisk overvågningssystem til overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner.

HAIBA Logo

HAIBA viser forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner på eSundhed

HAIBA giver en unik mulighed for løbende at følge forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner. Med brug af data fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa), Landspatientregisteret, og CPR-registret, identificerer HAIBA de følgende fem infektionstyper:

  • Bakteriæmi (bakterier i blodet)
  • Urinvejsinfektion
  • Tarminfektion med Clostridioides difficile
  • Dyb infektion efter planlagt total hoftealloplastik (kunstig hofte)
  • Dyb infektion efter planlagt knæalloplastik (kunstigt knæ)

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige infektionshygiejniske praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at forebygge og dermed nedbringe forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner. HAIBA har derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.

Planlægning 

HAIBA overvåger sundhedssektorerhvervede infektioner

 

HAIBA har følgende hovedfunktioner

  • Fremstilling af tilgængelige data: HAIBA viser forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner på eSundhed.
  • Leverancer af data fra HAIBA til brug i infektionshygiejnisk og klinisk praksis: Data leveres ugentligt via regionernes sikre servere. Regionerne fremstiller data til lokale brugere, bl.a. gennem intranetsider, månedsrapporter og dialogmøder mellem infektionshygiejne enheder og kliniske afdelinger.
  • Nationale indikatorer: Data anvendes i nationale mål for sundhedsvæsnet. Denne nationale indikator anvendes også i Danske Regioners opgørelser over de løbende nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet.

HAIBA gennemgik en revision i 2019 for at implementere den nye datamodel for Landspatientregistret (LPR3), det nye Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR), CPR-registret og for at opdatere casedefinitionerne.

Læs mere om revisionen og hvad det betyder for casedefinitioner og vurdering af overvågningstal i faktaark for sundhedspersonale.

Sophie Gubbels

Kontakt

Sophie Gubbels, Læge, Data Integration & Analyse / Data Science og Visualisering
T. 32688338 @. gub@ssi.dk Se profil