MiBa har til formål, at gøre infektionsdata anvendelige for sundhedsvæsenet, samfundet og borgeren.

MiBa har til formål, at gøre infektionsdata anvendelige for sundhedsvæsenet, samfundet og borgeren.

MiBa og det digitale infektionsberedskab

 

Med MiBa forenkles arbejdet for læger og andre ansatte i sundhedsvæsenet, idet der etableres det fornødne overblik til at agere på infektioner og forebygge spredning af smitte.

Ved intelligent genbrug af data fra MiBa minimeres arbejdsbyrden i forbindelse med den lovpligtige indberetning af infektionssygdomme.

MiBa har desuden til formål at understøtte et bredt samarbejde indenfor mikrobiologi og infektionshygiejne og i fællesskab at udvikle nationale standarder for data, klassifikationer og sygdomscasedefinitioner.

MiBa er desuden et vigtigt fundament for covid-19-overvågningen og du kan læse mere i denne nyhed.

Temaer