Kontakt

Har du brug for at kontakte Data Integration og Analyse (DIAS)?

På denne side kan du finde relevante kontaktoplysninger til det digitale infektionsberedskab.

Henvendelser vedrørende den danske mikrobiologidatabase (MiBa)

Spørgsmål om drift, support eller af sundhedsfaglig karakter, kontakt venligst miba@ssi.dk.

Henvendelser vedrørende Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA)

Spørgsmål om grunddata og case-definitionerne 

Kontakt venligst haiba@ssi.dk. 

Spørgsmål om fortolkning af tendenser i forekomsten af infektioner i HAIBA 

Kontakt venligst den relevante region som anvist nedenfor: 

Region Hovedstaden: Pressevagten 7020 9588, presse@regionh.dk  

Region Sjælland:  Anne-Marie Blok Hellesøe, Enhed for Kvalitet og Forbedringer, 2116 1634, ahell@regionsjaelland.dk  

Region Nordjylland: Louise Sjørslev Frandsen, Kvalitetsudvikling og Arbejdsmiljø, 24 91 43 39, louise.f@rn.dk  

Region Midtjylland: Pressetelefonen 7841 0666, KoncernKommunikation@stab.rm.dk  

Region Syddanmark: Presserådgiver Carsten Bruun, 2026 3392, carsten.bruun@rsyd.dk

Tekniske fejl i HAIBA

Kontakt venligst Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk, servicedesk@sundhedsdata.dk. 

Det er desuden muligt at blive tilmeldt mailservice for driftsforstyrrelser via Services hos Sundhedsdatastyrelsen på Sundhedsdatastyrelsen.dk. 

Andre henvendelser