Forskningsbetjening

Dataintegration og –analyse Sekretariatet (DIAS) leverer overvågningsdata til brug for forskning. Afhængig af hvilken type data, der ønskes, sker forskningsbetjeningen hos Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen eller DIAS.

Ansøg om data via Forskerservice

I samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen (SDS) er der etableret en løsning til servicering af forskere via Forskerservice hos SDS. Forskere får her adgang til en løsning, hvor data løbende opdateres. Forskere vil som udgangspunkt ikke kunne få data udleveret, men skal arbejde med data i et sikkert miljø på såkaldte Forskermaskiner hos SDS eller ved Danmarks Statistik (DST). Begge steder giver mulighed for at koble overvågningsdata med egne datakilder og nationale registre.

Vi leverer på nuværende tidspunkt data om covid-19-tests og -vacciner, og det foregår via Forskerservice. Du kan finde dokumentation over data der er tilgængelige her.

Før du søger om data, er det en god ide at orientere dig om, hvilke krav til dokumentation din ansøgning skal leve op til. Du kan læse mere her.

Forskere kan anmode om data fra Forskerservice via et online ansøgningsskema. Har du en igangværende aftale med Forskerservice, kan du kontakte dem gennem deres henvendelsesformular med henblik på ændringer eller tilføjelser til dit projekt.

SDS offentliggør en liste, der viser alle projekter som har fået udleveret data fra SSI´s overvågningsdata via Forskerservice fra 2020 og frem. Listen over projekter, der har fået videregivet data opdateres løbende og kan tilgås her.

Ansøg om data via DIAS

Vi arbejder løbende på at kunne imødekomme forespørgsler på øvrige data fra Statens Serum Instituts (SSI) overvågning, HAIBA og MiBa til brug for forskning og kvalitetssikring. Grundet manglende afklaring på juridiske spørgsmål omkring brugen af MiBa-data til forskning, kan der foreløbigt kun udleveres data, der benyttes i forbindelse med SSI’s overvågning af infektionssygdomme. Send gerne forespørgsel til DIASBestilling@ssi.dk og vi kan hjælpe med at vurdere, hvilke muligheder der er.