Forskningsbetjening

Dataintegration og –analyse Sekretariatet (DIAS) leverer overvågningsdata til brug for forskning via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen. På nuværende tidspunkt leverer vi covid-19-overvågningsdata.

Ansøg om data via Forskerservice

I samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen (SDS) er der etableret en løsning til servicering af forskere via Forskerservice hos SDS. Forskere får her adgang til en løsning, hvor data løbende opdateres. Forskere vil som udgangspunkt ikke kunne få data udleveret, men skal arbejde med data i et sikkert miljø på såkaldte Forskermaskiner hos SDS eller ved Danmarks Statistik (DST). Begge steder giver mulighed for at koble overvågningsdata med egne datakilder og nationale registre.

Før du søger om data, er det en god ide at orientere dig om, hvilke krav til dokumentation din ansøgning skal leve op til. Du kan læse mere her.

Forskere kan anmode om data fra Forskerservice via et online ansøgningsskema. Har du en igangværende aftale med Forskerservice, kan du kontakte dem gennem deres henvendelsesformular med henblik på ændringer eller tilføjelser til dit projekt.

Data til forskning

Vi leverer på nuværende tidspunkt data om covid-19-tests og -vacciner, og det foregår via Forskerservice. [henvisning til vores dokumentation over data der er tilgængelige]

Vi arbejder løbende på at kunne imødekomme forespørgsler på øvrige data fra Statens Serum Instituts (SSI) overvågning, HAIBA og MiBa til brug for forskning og kvalitetssikring. Men grundet manglende afklaring på juridiske spørgsmål omkring brugen af MiBa-data til forskning, kan der foreløbigt kun udleveres data, der benyttes i forbindelse med SSI’s overvågning af infektionssygdomme.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside i takt med at flere overvågningsdata bliver tilgængelige. Arbejdet med udlevering af overvågningsdata, udover covid-19-data, har grundet covid-19-relaterede hasteopgaver været sat i bero i en periode. Arbejdet hermed er på nuværende tidspunkt genoptaget, men sagsbehandlingstiden afhænger af den fortsatte udvikling i covid-19-epidemien.

Send gerne forespørgsel til DIASBestilling@ssi.dk og vi kan hjælpe med at vurdere, hvilke muligheder der er.

Projekter der har fået videregivet data fra SSI

SDS offentliggør en liste, der viser alle projekter som har fået udleveret data fra SSI´s overvågningsdata via Forskerservice fra 2020 og frem. Listen over projekter, der har fået videregivet data opdateres løbende og kan tilgås her.