Den danske mikrobiologidatabase

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) er en landsdækkende og automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater.

MiBa Logo

MiBa blev etableret i 2010 med det formål at optimere mikrobiologisk diagnostik, infektionsbehandling, -kontrol og -forebyggelse, dels gennem effektiv adgang for sundhedspersonalet til relevant information, og dels gennem bedre overvågning af infektionssygdomme samt ved at bidrage med data fra MiBa til forsknings- og kvalitetsprojekter.

Landets læger og relevant sundhedspersonale har adgang til prøvesvar i MiBa på deres patienter, uanset hvor i landet prøverne er taget. Det landsdækkende overblik, som MiBa giver, styrker diagnostik og er afgørende, når patienter overflyttes mellem afdelinger, specialer eller regioner.

Alle borgere har adgang til egne prøvesvar via borgerrettede online- og mobile løsninger.

MiBa har følgende hovedfunktioner:

 • Patientbehandling: Overblik og svarvisning
  MiBa er integreret i regionernes elektroniske patientjournal (EPJ), laboratoriernes IT-systemer og Sundhedsjournalen på Sundhed.dk og mobilløsningen MinSundhed.
 • Infektionskontrol: MiBAlert – en automatisk opdateret alarmfunktion i regional EPJ 
  MiBAlert viser sundhedspersonalet om patienten har haft bestemte mikroorganismer, fx resistente bakterier, der kræver speciel behandling og isolation ved indlæggelse.

 • Overvågning: Danner grundlag for den nationale overvågning af infektioner, herunder overvågning af antibiotikaresistens
  Automatisering af den MiBa baserede overvågning bliver udbygget trinvist over de kommende år. Covid-19-overvågning og HAIBA er eksempler på overvågningssystemer baseret på MiBa data.
 • Nationale IT-projekter:
  MiBa understøtter en række nationale IT-services og projekter med realtidsdata. MiBa leverer data til borgerrettede løsninger som fx at notificere borgere om, at deres prøvesvar er tilgængeligt via MinSundhed app.
Marianne Voldstedlund

Kontakt

Marianne Voldstedlund, Sektionsleder, Data Integration & Analyse
T. 32683356 @. mav@ssi.dk Se profil