MiBa

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater.

MiBa blev etableret i 2010 med det formål at optimere mikrobiologisk diagnostik og infektionsbehandling, dels gennem effektiv adgang for sundhedspersonalet til relevant information, og dels gennem bedre overvågning af infektionssygdomme og de forsknings- og kvalitetsprojekter, der kan baseres på data fra MiBa.

Landets læger og relevant sundhedspersonale har adgang til prøvesvar i MiBa på egne patienter, uanset hvor i landet prøverne er taget. Det landsdækkende overblik, som MiBa giver, styrker diagnostik og er afgørende, når patienter overflyttes mellem afdelinger, sektorer eller regioner.

 

 Graf over antal prøvesvar i MiBa

Antal prøvesvar i MiBa

MiBa er integreret til sundheds-IT-systemer nationalt, regionalt og lokalt. En integration kan, udover adgang til visning af prøvesvar, omfatte MiBAlert funktionen.

MiBAlert er en alarm, der kan identificere patienter med multiresistente bakterier, med henblik på isolation og målrettet antibiotisk behandling.

Data i MiBa danner grundlaget for udvikling af en automatiseret overvågning af smitsomme sygdomme, der hidtil har været baseret på manuelle arbejdsgange.

MiBas datamodel blev udvidet med MiBa II projektet i 2017. Denne videreudvikling betyder at egenskaber ved mikroorganismer nu kan indgå i data. Dette åbner vejen for realtime overvågning af eksempelvis resistensforhold og understøtter MiBAlert funktionen.

MiBa har desuden til formål at understøtte et bredt samarbejde indenfor mikrobiologien, og i fællesskab udvikle nationale standarter og klassifikationer til brug for klinisk mikrobiologi.

 

MiBa har følgende hovedfunktioner:

  • Patientbehandling: Overblik og svarvisning
    MiBa er integreret i regionernes elektronisk patient journal (EPJ), laboratoriernes IT-systemer og Laboratorieportalen på Sundhed.dk.
  • Infektionskontrol: MiBAlert – en automatisk opdateret alarm i regional EPJ 
    MiBAlert viser om en patient er bærer af bestemte resistente bakterier, der kræver speciel behandling og isolation.

  • Overvågning: Automatisering af den nationale overvågning, herunder overvågning af antibiotikaresistens
    HAIBA er et eksempel på et overvågningssystem baseret på MiBa data. Den MiBa baserede overvågning (Det digitale infektionsberedskab) bliver implementeret trinvist i perioden op til 2022.
Marianne Voldstedlund

Kontakt

Marianne Voldstedlund, Sektionsleder, Infektionsberedskab - Ledelse og stab / Dataintegration og -analyse
T. 32683356 @. mav@ssi.dk Se profil