Adgang til MiBa

Personlig adgang er primært tiltænkt mikrobiologer, epidemiologer og hygiejnesygeplejersker. Klinikere skal tilgå prøvesvar i MiBa via Sundhed.dk, deres EPJ-landskab eller webreq.

Tildeling af personlig adgang (Bruger ID og adgangskode)

BrugerID og adgangskode er personligt og må ikke videregives til andre.
Blanketten ”Anmodning om brugeradgang til Den danske mikrobiologidatabase” udskrives, udfyldes, og underskrives af din chef / afdelings ledende overlæge.

Derefter scannes og sendes den til:
servicedesk@ssi.dk

Herefter modtager man sit brugerID og adgangskode per mail.
Det anbefales, at man straks skifter sin adgangskode.