Få adgang til MiBa

Tildeling af personlig adgang til MiBa.

Personlig adgang til MiBa er primært tiltænkt mikrobiologer, epidemiologer, bioanalytikere/laboranter og hygiejnesygeplejersker på SSI. Klinikere skal tilgå prøvesvar i MiBa via Sundhed.dk, deres EPJ-systemer eller Webreq.

Udfyld formularen nedenfor.

Det er vigtigt med en præcis beskrivelse af formålet og anvendelse af adgangen. Afhængigt her af vil du få tildelt rettighed til MiBa. Indhentning af oplysninger til brug for fx forskning kan ikke godkendes, som formål for adgang til MiBa.

Kontakt og informer din chef/ledende overlæge, som har det overordnede ansvar for, at du kun anvender din adgang i MiBa efter almindelige databeskyttelsesretslige regler. Din chef vil efterfølgende automatisk få tilsendt formularen med henblik på godkendelse.

Når du slår op I MiBa skal du således være opmærksom på, at du overholder almindelige databeskyttelsesretslige regler. Det er derfor vigtigt, at du ved hvordan du i dit daglige arbejde skal håndtere de personoplysninger og fortrolige informationer, du arbejder med. Du må således kun tilgå svar på patienter, som du har i behandling eller har en tilsvarende opgave i forhold til. Hvis du er I tvivl om reglerne for adgang til oplysninger i MiBa skal du rette henvendelse til den relevante person på din arbejdsplads.

Efter behandling af din ansøgning modtager du dit bruger-ID og adgangskode, som er personlige og de må ikke videregives til andre. Det anbefales, at du straks skifter din adgangskode i MiBa, når du modtager den.

Når din adgang til miba udløber skal du sende en ny anmodning. Har du glemt dit kodeord, skal du rette henvendelse til: miba@ssi.dk

Behandlingen af din ansøgning vil foretages hurtigt, men kan tage op til 14 dage. Såfremt der ikke er indsendt en ledergodkendelse ved anmodningen om brugeroprettelse, vil ansøgningen blive afvist efter 30 dage.

Når du har opnået adgang, kan du tilgå MiBa via dette link.