Adgang til MiBa

Personlig adgang er primært tiltænkt mikrobiologer, epidemiologer og hygiejnesygeplejersker. Klinikere skal tilgå prøvesvar i MiBa via Sundhed.dk, deres EPJ-landskab eller Webreq.

Tildeling af personlig adgang (Bruger ID og adgangskode)

Bruger ID og adgangskode er personligt og må ikke videregives til andre.

Udfyld 'Formular - Adgang til Miba' og informer din chef/ledende overlæge, for at varetage krav om informationssikkerhed.

 

Herefter modtager man sit bruger ID og adgangskode. Behandlingen af din ansøgning kan tage op til 14 dage.

Det anbefales, at man straks skifter sin adgangskode i MiBa, når du får informationer fra os.