Om det digitale infektionsberedskab

Det digitale infektionsberedskab bidrager til bekæmpelse af smitsomme sygdomme ved at indhente og stille tidstro data til rådighed for overvågning og udbrudshåndtering.

Det digitale infektionsberedskab omfatter bl.a. drift og videreudvikling af den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og tilknyttede automatiske overvågningssystemer fx for covid-19, influenza- og sundhedssektorerhvervede infektioner. Desuden understøtter beredskabet en lang række opgaver og services ifm. digital infektionskontrol fx visning af laboratoriesvar til sundhedspersonale, borgere, smitteopsporing, m.m.

Beredskabet bidrager til den nationale bekæmpelse af smitsomme sygdomme og ved at tilrettelægge oplysninger om mikroorganismer og resistensforhold så rettidigt, detaljeret og komplet som muligt, kombinere dem med andre oplysninger og effektivt formidle relevant information til nationale og internationale myndigheder.

MiBa og de automatiske overvågningssystemer udgør fundamentet for et dynamisk og fleksibelt infektionsberedskab, der hurtigt kan tilpasses, når der opstår nye infektionssygdomme, og opskaleres hvis sygdomme udgør en øget trussel for samfundet.

Det digitale infektionsberedskabs kerneopgaver er at:

  • Indhente, behandle og håndtere data for infektionssygdomme, så data kan anvendes i bl.a. det danske sundhedssystem og til forskning
  • Koble overvågningsdata med andre datakilder, udvikle algoritmer til fx automatiske analyser og opgørelser af data
  • Udvikle statistikker og rapporter om smittespredning, indlæggelser, sundhedssektorerhvervede infektioner, risikofaktorer m.v. til brug for myndigheder og sundhedspersonale
  • Formidle data til offentligheden bl.a. ved at stille datafiler til rådighed, samt præsentere data ved hjælp af grafiske visninger og interaktive dashboards

Det digitale infektionsberedskab er forankret i Data Integration og Analyse (DIAS) ved Statens Serum Institut (SSI).