Om det digitale infektionsberedskab

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), Hospital Acquired Infections Database (HAIBA) og det digitale infektionsberedskab.

MiBa modtager i realtid kopi af alle mikrobiologiske prøvesvar fra alle klinisk mikrobiologiske afdelinger i Danmark. MiBa anvendes til patientbehandling og er datagrundlag for overvågning af smitsomme sygdomme og forskning. MiBa blev lanceret i 2010.

HAIBA er et nationalt automatisk overvågningssystem for sygehuserhvervede infektioner. Overvågningen omfatter aktuelt fem udvalgte infektioner. Klassifikation af infektionerne sker automatisk med algoritmer der baseres på data fra Landspatientregisteret og MiBa. HAIBA blev lanceret i 2015.

Udviklingen af det digitale infektionsberedskab sker løbende og blev igangsat i 2012, hvor manuelle og papirbaserede arbejdsgange blev erstattet af automatiske og digitale processer baseret på data fra MiBa.

MiBa-HAIBA Services

Oversigt over MiBa og HAIBA services