Casedefinitioner

HAIBAs casedefinitioner kombinerer data fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og Landspatientregistret (LPR) for at kunne identificere forskellige typer infektioner.

Følgende typer infektioner er beskrevet i casedefinitioner:

Data fra MiBa

Hver nat bliver data overført automatisk fra MiBa til HAIBA. Data fra MiBa indeholder cpr-nummer, prøvedato, prøvetid (hvis tilgængelig), mikroorganismer dyrket eller detekteret og information om den Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der har udført undersøgelsen. Data fra MiBa bliver samkørt med LPR ved hjælp af cpr-nummer.

Mere information om MiBa

Data fra LPR

Oplysninger om indlagte og ambulante patienter fra offentlige og private hospitaler bliver overført automatisk fra LPR til HAIBA hver nat.

Data fra LPR indeholder patient cpr-nummer, dato og tid for indlæggelse og udskrivning, dato og tid for ambulant patientkontakt, de ansvarlige afdelinger og sygehuse samt diagnose-, procedure- og operationskoder. Da LPR viser hver indlæggelse som en ny registrering, bruger HAIBA en algoritme til at samkøre sammenhængende indlæggelser til ét enkelt indlæggelsesforløb. Denne algoritme er beskrevet i den videnskabelig artikel: The development and use of a new methodology to reconstruct courses of admission and ambulatory care based on the Danish National Patient Registry (på Engelsk).

Mere information om LPR.