Casedefinitioner

HAIBAs casedefinitioner kombinerer data fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og Landspatientregistret (LPR) for at kunne identificere forskellige typer infektioner.

Følgende typer infektioner er beskrevet i casedefinitioner:

Data fra MiBa

Hver nat bliver data overført automatisk fra MiBa til HAIBA. Data fra MiBa indeholder cpr-nummer, prøvedato, prøvetid (hvis tilgængelig), mikroorganismer dyrket eller detekteret og information om den Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der har udført undersøgelsen. Data fra MiBa bliver samkørt med LPR ved hjælp af cpr-nummer.

Mere information om Den danske mikrobiologidatabase - MiBa

Data fra LPR

Oplysninger om indlagte og ambulante patienter fra offentlige og private hospitaler bliver overført automatisk fra LPR til HAIBA hver nat.

Data fra LPR indeholder patient cpr-nummer, dato og tid for indlæggelse og udskrivning, dato og tid for ambulant patientkontakt, de ansvarlige afdelinger og sygehuse samt diagnose-, procedure- og operationskoder. Da LPR viser hver indlæggelse som en ny registrering, bruger HAIBA en algoritme til at samkøre sammenhængende indlæggelser til ét enkelt indlæggelsesforløb. Denne algoritme er beskrevet i den videnskabelig artikel: The development and use of a new methodology to reconstruct courses of admission and ambulatory care based on the Danish National Patient Registry (på Engelsk).

Mere information om LPR.