Bakteriæmi

HAIBA casedefinition for sygehuserhvervet bakteriæmi.

Definition af sygehuserhvervet bakteriæmi

En sygehuserhvervet bakteriæmi er defineret som mindst én positiv bloddyrkning taget mere end 48 timer efter indlæggelsen, men ikke senere end 48 timer efter udskrivelsen. Kun bloddyrkninger, der viste en patogen mikroorganisme er inkluderet i denne definition. Se klassifikationen nedenfor.

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektionen tilskrevet?

Infektionen bliver tilskrevet den afdeling/sygehus, hvor bloddyrkningen blev taget. HAIBA viser infektionen på det tidspunkt, hvor blodprøven blev taget.

Hvornår tælles infektionen som en ny infektion?

I HAIBA vises kun den første bakteriæmi i et indlæggelsesforløb. Hvis en patient bliver genindlagt, kan der opstå en ny første bakteriæmi ved denne indlæggelse. Den tæller dog kun i HAIBA, såfremt den opstår mere end 14 døgn efter den tidligere bakteriæmi.

Hvordan beregnes incidens?

For at beregne incidensen skal nævneren defineres. For bakteriæmi er det antal risikodøgn, som tælles fra 48 timer efter indlæggelse indtil 48 timer efter udskrivelse, eller indtil der opstår en bakteriæmi. Patienten er igen i risiko for en bakteriæmi ved en ny indlæggelse, såfremt der er gået mere end 14 døgn fra en tidligere bakteriæmi. Incidens vises som antal bakteriæmier per 10000 risikodøgn.


Klassifikation af patogene og forureningsbakterier for sygehuserhvervet bakteriæmi

Alle dyrkningsfund bliver klassificeret som tilhørende enten ”patogene mikroorganismer” eller ”typiske forureningsbakterier”.

Følgende bliver klassificeret som forureningsbakterier:

  • Acinetobacter spp, Aerococcus spp (undtagen Aurinae)
  • Bacillus spp (undtagen BanthracisBcereus)
  • Corynebacterium spp (undtagen C. diphtheriae)
  • Lactobacillus spp, Lactococcus spp, Micrococcus spp, Moraxella spp (undtagen M. catarrhalis), Neisseria spp (undtagen N. animaloris, N. canis, N. elongate, N. gonorrhoeae, N. zoodegmatis, and N. meningitidis)
  • Propionibacterium acnes
  • Staphylococcus spp (undtagen S. aureus, S. saprophyticus, S. lugdunensis and S. schleiferi)

De fleste Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger identificerer Streptococcus spp og non-hemolytiske streptoccocci på species niveau, specielt hvis mikroorganismen betragtes som ætiologisk agens for bakteriæmi. Hvis disse mikroorganismer er rapporteret på genus niveau bliver de derfor klassificeret som forureningsbakterier.

Mikroorganismer som ikke er nævnt ovenfor er klassificeret som patogene i HAIBA.

 

Materialekoder for bloddyrkninger             

Følgende koder bruges for at identificere alle bloddyrkninger. Det drejer sig om materialekoder fra MDS tabellen. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Materialekode og tekst:

10160 - Blod (bloddyrkningskolbe)
10166 - Blod fra kateter (bloddyrkningskolbe)
10165 - Blod fra perifer vene (bloddyrkningskolbe)
10167 - Blod fra arterie (bloddyrkningskolbe)
10164 - Blod fra navlesnor (bloddyrkningskolbe)
10002 - Fuldblod fra perifer vene
10001 - Fuldblod
10003 - Fuldblod fra kateter

 

Undersøgelseskoder 

Koder for den rekvirerede undersøgelse fra MDS tabellen. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Undersøgelseskode og tekst:

10002 - Aerob dyrkning (bakterier)
10003 - Aerob og anaerob dyrkning (bakterier)
10011 - Dyrkning og resistens
10040 - Anaerob dyrkning (bakterier)
10045 - Aerob og anaerob dyrkning i bloddyrkningskolbe
10122 - Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning                     
10190 - Listeria monocytogenes Dyrkning
10201 - Neisseria meningitidis (meningokokker) Dyrkning
10410 - Actinomyces Dyrkning
12108 - Tropheryma whipplei DNA/RNA
12127 - Staphylococcus aureus (MRSA) DNA/RNA og dyrkning
12200 - Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA
17000 - Alm. bakt. us. og bakterielt DNA/RNA
20001 - Svampe Dyrkning
20010 - Gærsvampe Dyrkning
22025 - Aspergillus DNA/RNA
59015 - Staphylococcus aureus (MRSA) Undersøgelse for