Urinvejsinfektion

HAIBA casedefinition for sygehuserhvervet urinvejsinfektion.

Definition af sygehuserhvervet urinvejsinfektion 

En sygehuserhvervet urinvejsinfektion er defineret som mindst én positiv urindyrkning taget mere end 48 timer efter indlæggelsen, men ikke senere end 48 timer efter udskrivelsen. Kun urindyrkning med højst 2 forskellige mikroorganismer er omfattet; mindst én af mikroorganismerne skal vise vækst af >= 10.000 kolonier/ml urin.

 

Ovennævnte definition gælder ikke for spædbørn under 1 år.

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektionen tilskrevet?

Infektionen bliver tilskrevet den afdeling/sygehus, hvor urindyrkningen blev taget. HAIBA viser infektionen på det tidspunkt, hvor urindyrkningen blev taget.

Hvornår tælles en ny infektion?

I HAIBA vises kun den første urinvejsinfektion i et indlæggelsesforløb. Hvis en patient bliver genindlagt, kan der opstår en ny første urinvejsinfektion for denne indlæggelse. Den tæller kun i HAIBA, såfremt den opstår mere end 14 døgn efter den tidligere.

Hvordan beregnes incidens?

For at beregne incidens skal nævneren defineres. For urinvejsinfektion er det antal risikodøgn, som tælles fra 48 timer efter indlæggelse indtil 48 timer efter udskrivelse, eller indtil der opstår en urinvejsinfektion. Patienten er igen i risiko for en urinvejsinfektion ved en ny indlæggelse, såfremt der er ikke har været en sygehuserhvervet urinvejsinfektion tidligere, eller der er gået mere end 14 døgn fra en tidligere urinvejsinfektion. Incidens vises som antal urinvejsinfektion per 10000 risikodøgn.

Materialekoder for urindyrkninger

Følgende koder bruges for at identificere alle urindyrkninger. Det drejer sig om MDS koden for materiale. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Materialekode og tekst:

30001 - Urin
30010 - Urin - first-void
30070 - Urin fra nyrepelvis
30080 - Urin fra reservoir (Bricker, Melchior)
30090 - Urin – cystoskopi
30110 - Urin – midtstråle
30111 - Urin - midtstråle (dipslide)
30120 - Urin fra kateter
30121 - Urin fra kateter (dipslide)
30122 - Urin fra kateter a demeure
30123 - Urin - engangskaterisation (steril teknik)
30124 - Urin - engangskaterisation (ren teknik)
30125 - Urin fra ureterkateter
30126 - Urin fra nefrostomikateter
30127 - Urin - suprapubisk punktur
30128 - Urin fra suprapubisk kateter
30129 - Urin fra J-J kateter
30130 - Urin - engangskaterisation (borsyreglas) (ren teknik)
30131 - Urin - engangskaterisation (borsyreglas) (steril teknik)
30133 - Urin - suprapubisk punktur (borsyreglas)
30135 - Urin (borsyreglas)
30136 - Urin - midtstråle (borsyreglas)
30137 - Urin fra kateter (borsyreglas)
30138 - Urin fra kateter a demeure (borsyreglas)
30139 - Urin fra nefrostomikateter (borsyreglas)
30140 - Urin (dip-slide)