HAIBA i fremtiden

HAIBA arbejder løbende på forbedringer og nye funktioner.

Revision af HAIBA

HAIBA har været under revision i 2019.

Revisionen indeholder både tekniske og faglige opdateringer: 

  • Håndtering af det nye Sundhedsvæsenets Organisation Register (SOR) 
  • Håndtering af den nye datamodel for Landspatientregisteret (LPR3) 
  • Revision af casedefinitionerne for at kunne tilpasse HAIBA til det ændrede sundhedsvæsen, bl.a. som følge af kortere ophold 
  • Ny visning af data på eSundhed 

Læs mere revisionen og hvad det betyder for casedefinitioner og vurdering af overvågningstal i seneste nyhedsbrev. I november 2019 er HAIBA sat i drift igen, med de nye casedefinitioner og en ny måde at håndtere kontakter med sundhedsvæsenet på, med håndtering af SOR systemet, og med oplysninger fra CPR-registret, men uden data for 2019 (LPR3).

Data for LPR3 må først offentliggøres i 2. kvartal 2020. Der arbejdes på en afklaring om HAIBA muligvis kan tage LPR3 i brug allerede inden 2. kvartal 2020. Vi beklager den forstyrrelse, det giver i det infektionshygiejniske arbejde. 

Dataskerm

HAIBA arbejder løbende på udvikling af nye funktioner.