HAIBA i fremtiden

HAIBA arbejder løbende på forbedringer og nye funktioner.

Revision af HAIBA

HAIBA er under revision og tilretning. De daglige opdateringer blev lukket d. 1. februar 2019, og der sendes ingen data til regionale servere. Data fra d. 1. januar 2014 indtil d. 1. februar 2019 er dog stadig tilgængelige på eSundhed.dk

Revisionen indeholder både tekniske og faglige opdateringer: 

  • Håndtering af det nye Sundhedsvæsenets Organisation Register (SOR) 
  • Håndtering af den nye datamodel for Landspatientregisteret (LPR3) 
  • Revision af casedefinitionerne for at kunne tilpasse HAIBA til det ændrede sundhedsvæsen, bl.a. som følge af kortere ophold 
  • Ny visning af data på eSundhed 

Der er forskellige udfordringer, som skal løses, inden HAIBA kan sættes i drift igen. Målet er at lancere den reviderede HAIBA til efterår 2019. 

Vi beklager den forstyrrelse, det giver i det infektionshygiejniske arbejde.

Læs mere om status for revisionen i det seneste nyhedsbrev (pdf).

Nye casedefinitioner

Udover den store revidering arbejdes der på at udvikle casedefinitioner for bakteriæmi efter specifikke indgreb og/eller behandlinger så som nyredialyse.

Dataskerm

HAIBA arbejder løbende på udvikling af nye funktioner.