HAIBA i fremtiden

HAIBA arbejder løbende på forbedringer og nye funktioner.

Landspatientregistret

I starten af 2019 introducerer Landspatientregistret en ny datamodel (LPR3), og en ny klassifikation for organisationskoder. Denne nye datamodel vil også indeholde koder fra Sundhedsvæsenets Organisationsregistret (SOR), som erstatter Sygehus-Afdelingskoder. Der arbejdes på at forberede HAIBA ved overgangen til Landspatientregistrets nye datamodel - LPR3 og SOR.

Revidering af casedefinitioner

Der arbejdes på at opdatere casedefinitionerne for bakteriæmi, urinvejsinfektioner og Clostridium difficile. I  casedefinitionerne vil der blive set på sammenhængen mellem indlæggelsesforløb. Korte indlæggelser og ambulante indgreb som vil blive inkluderet som risiko for smitte, og det vil fremover blive muligt at registrere samfundserhvervede infektioner.

Der arbejdes på at udvikle casedefinitioner for bakteriæmi efter specifikke indgreb eller behandlinger så som nyredialyse.

 

Dataskerm

HAIBA arbejder løbende på udvikling af nye funktioner.