Kvalitet og validering

For at kunne præsenterer meningsfulde data, skal HAIBA sikre kvalitet i datakilderne og i de algoritmer, der identificerer de forskellige typer af infektioner.

HAIBA bliver løbende valideret, både internt på Statens Serum Institut og i samarbejde med lokale og regionale brugere. Ny viden i mikrobiologi og videeudvikling af kodningspraksis hos klinisk mikrobiologiske afdelinger følges for at kunne fortolke data i HAIBA korrekt. Ændringer i datamodellen eller indberetningspraksis for datakilderne betyder også, at HAIBA løbende skal tilrettes.

Der kan være forskellige forklaringer på udviklinger i forekomsten af infektioner:

  • Reelle stigninger (f.eks. udbrud) og fald (f.eks. resultater af interventioner)
  • Tilfældigevariation
  • Ændringer i grunddata (f.eks. hvis en klinisk mikrobiologisk afdeling introducerer en ny test)
  • Kodningen af en algoritme skal opdateres (f.eks. når grunddata registreres på nye måder, skal algoritmerne også tilpasses)
  • Ændringer i klinisk praksis (f.eks. prøvetagning eller anvendelse af koder)

 

Dataskerm

Algoritmerne identificerer de forskellige typer infektioner

 

Har du spørgsmål vedrørende tolkning af data, så kontakt din region. Du finder kontaktinformation i menuen til venstre eller følg dette link.