MiBAlert princip

MiBAlert kan varsle sundhedspersonale ved mistanke om smitterisiko og bærertilstand af resistente bakterier hos indlagte patienter.

Formålet med MiBAlert er, at identificere patienter med kendt infektion eller bærertilstand af multiresistente bakterier ved indlæggelse, så der hurtigt kan tages stilling til isolation og evt. speciel antibiotisk behandling.

MiBAlert er en alarm i elektronisk patient journal (EPJ) baseret på automatiske søgninger i MiBa. Alarmen er rettet til sundhedspersonale. 

Patienter med bestemte multiresistente mikroorganismer skal erkendes så hurtigt som muligt, da de kan smitte medpatienter eller modtage suboptimal behandling. MiBAlert er et vigtigt redskab til at begrænse smitte mellem indlagte patienter med resistente bakterier.

 

MiBAlert Logo

MiBaAlert kan varsle sundhedspersonale i tilfælde af smitterisiko med resistente bakterier.

 

Det tekniske princip

MiBAlert funktionen aktiveres automatisk når en patients journal åbnes i EPJ.

MiBAlert starter en automatisk søgning i MiBa ved hjælp af en foruddefineret søgealgoritme. Resultatet af søgningen returneres til EPJ, som i løbet af millisekunder fortolker resultatet til fx et ikon i brugerens grænseflade i EPJ.

Den returnerede status får MiBAlert ikonet til at skifte udseende (rød = MiBAlert eller grøn = ingen alert). Ved en alarm returnerer MiBa et krypteret link, som leder brugeren direkte ind i MiBa. Her vises de prøver, der er identificeret ved hjælp af MiBAlertalgoritmen.  

MiBAlert ikonet fungere samtidig som et dybt link til svarvisning i MiBa.

Såfremt MiBa ikke svarer indenfor en fastlagt tid, vises en fejlstatus, som tegn på at der er fejl i kommunikationen.

 

Opsætning af MiBAlert

I MiBa findes et modul til opsætning af MiBAlert algoritmer, links og tooltips.

En MiBAlert algoritme opsættes specifikt til det system eller den region som MiBAlert skal anvendes i.
De søgealgoritmer, som identificerer de kritiske bakteriefund eller bakterie egenskaber, skal tilpasses den regionale hygiejneinstruks og det faktiske prøvegrundlag.

Lookback time er parameterstyret og kan være forskellige for de forskellige ”bakterier/alert typer”.

Algoritmerne kan opbygges af fx kombinationer af et dyrkningsfund (mikroorganisme) og resistensforhold eller påvisning af en mikrobiel egenskab. I udvalgte tilfælde kan man desuden anvende udfald af udført analyse.