MiBa i patientbehandlingen

MiBa er integreret i regionale elektroniske patient journaler (EPJ) , i laboratoriernes IT-systemer og i Laboratoriesvarportalen på Sundhed.dk. MiBa integrationen kan indeholde flere funktioner.

Der er forskellige adgangsveje til prøvesvar i MiBa for praktiserende læger, hospitalsansat sundhedspersonale, mikrobiologer, epidemiologer og borgere.

Borgeren har adgang til egne prøvesvar, mens sundhedspersonalet har adgang til prøvesvar på de patienter de har i behandling.

Integrationerne til MiBa udvikles løbende. Målet er at få MiBa fuldt integreret i den danske sundheds-IT-infrastruktur, herunder de regionale EPJ systemer. Forskellige typer integrationer beskrives nedenfor.

Prøvetakning 

En blodprøve analyseres og resultatet sendes til MiBa.

Adgang for borgeren til prøvesvar i MiBa

Borgere har adgang til egne laboratoriesvar via Sundhedsjournalen, som findes på Sundhed.dk. Alle borgere med personlig NemID har adgang til Min Sundhedsjournal på Sundhed.dk. MiBa er integreret i Sundhedsjournalen, som kan hente prøvesvar fra MiBa frem til visning sammen med svar fra andre laboratoriespecialer som klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk patologi.

Adgang for praktiserende læger til prøvesvar i MiBa

For ansatte i praksissektoren er der også adgang til mikrobiologiske prøvesvar via Sundhedsjournalen på Sundhed.dk. Praktiserende læger har desuden en mere direkte adgang til Sundhedsjournalen fra deres rekvisitionssystem (WebReq).

MiBa i EPJ

En integration til MiBa i EPJ giver et basalt arbejdsværktøj i den daglige patientbehandling. Sundhedspersonalet får en nem adgang til infektionsstatus og overblik over deres patienters mikrobiologiske prøvesvar, uanset hvor i landet prøverne er taget. Denne adgang til relevant information på tværs af sektorer reducerer unødige telefonopkald mellem læger og reducere unødig prøvetagning.

 

En integration til MiBa i EPJ giver:

  • Adgang til mikrobiologiske prøvesvar på nationalt niveau
  • Alarm ved bærertilstand af resistente mikroorganismer

Integrationen kan indeholde MiBAlert funktionen. MiBAlert er en alarm i EPJ til sundhedspersonalet. Alarmen er baseret på automatiske søgninger i MiBa, som gør det muligt at identificere patienter med kendt infektion eller bæretilstand af bestemte resistente bakterier, så der hurtigt kan tages stilling til isolation og eventuel speciel antibiotisk behandling.

MiBAlert er dermed et vigtigt redskab til at begrænse smitte mellem indlagte patienter med resistente bakterier.

Ved udgangen af 2018 har Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland integreret MiBa i deres EPJ med både MiBAlert og adgang til prøvesvar. Region Syddanmark har en direkte adgang til MiBa prøvesvar fra deres EPJ. Det forventes af Region Syddanmark og Region Midtjylland begge implementerer den fulde MiBa integration i deres EPJ, indenfor de næste år.

MiBa i de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA)

I KMA analyseres prøver fra både hospitaler og praksis sektoren. Laboratoriernes IT-systemer (LIS) er koblet til MiBa, så kopi af alle prøvesvar automatisk bliver sendt til MiBa, og er tilgængelige få minutter efter de er afsendt.

Ansatte på KMA har desuden en direkte adgang til prøvesvar i MiBa fra deres afdelings LIS via en smart knapløsning. Flere af KMA har også en MiBAlert funktion i deres LIS, som er nyttig i forbindelse med KMAs rådgivningsopgaver.