Samarbejde om udvikling

De klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) er i tæt samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og arbejdsgrupper om MiBas løbende udvikling.

MiBa i løbende udvikling

Nye diagnostiske metoder og bredere anvendelse af IT skaber nye muligheder for at udnytte MiBa, og det medfører at det mikrobiologiske begrebsarbejde og arbejdet med at udvikle tidssvarende måder at registrere og udveksle mikrobiologiske oplysninger er en kontinuerlig proces.

Der er etableret en række arbejdsgrupper, som varetager udvikling af nye funktioner i MiBa, standarder indenfor IT, klassifikationer og begrebsafklaring inden for klinisk mikrobiologi. Arbejdsgrupperne spiller en afgørende rolle for et tværgående samarbejde på tværs af de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA), Statens Serum Institut (SSI), Sundhedsdatastyrelsen og eksterne leverandører af Laboratorie IT-systemer. Arbejdsgrupperne er åbne for alle interesserede.

Udvikling af Det digitale infektionsberedskab varetages primært af Infektionsberedskabet på SSI, mens sikring af kvalitet i IT-løsninger og data output kræver et løbende samarbejde med KMA.

Arbejdsgrupper

IT arbejdsgruppen

Et forum til udvikling af nye funktioner i MiBa og til løsning af fælles MiBa relaterede problemstillinger af IT-teknisk karakter. Arbejdsgruppen spiller en nøglerolle i forbindelse med udvikling af MiBa II og implementering af XRPT06 dataprotokollen i MiBa og i KMAs IT systemer.

IT arbejdsgruppen er konstitueret under MiBa’s repræsentantskab og består af IT ansvarlige repræsentanter fra KMA, LIMS-gruppen på SSI, MADS-gruppen, Autonik AB og IT udviklere fra DIAS på SSI.

 

Egenskabsgruppen

Denne gruppe har til formål at udvikle nye fælles klassifikationer til brug for det udvidede prøvesvar, der indeholder standardiserede oplysninger om mikrobielle egenskaber og subtyper. Egenskabsgruppen arbejder sammen med IT arbejdsgruppen, der har udviklet den tilhørende xml-standard dataoverførselsprotokol:  XRPT06.

 

MikroTerm gruppen
MikroTerm gruppen arbejder med udvikling af en fælles terminologi for mikrobiologiske diagnoser og fund til brug for det mikrobiologiske prøvesvar. Terminologien tager udgangspunkt i SNOMED CTs Mikroorganisme hierarki, men tilpasses danske forhold.