Covid-19-overvågning

Det digitale infektionsberedskab spiller en vigtig rolle i overvågningen af covid-19 i Danmark.

Vi behandler adskillige datakilder med relevans for overvågningen af covid-19. Vi udvikler løsninger til automatiseret overvågning, og skaber overblik over forekomsten af covid-19, vaccinationstilslutning m.m., som er med til at sikre rettidige og effektive indsatser for at bekæmpe spredning af covid-19.

Sygdomsovervågning og epidemikontrol er komplekse opgaver. Covid-19-overvågningssystemet har sikret grundlaget for Danmarks håndtering af covid-19-pandemien. Brug af sammenhængende data og IT-løsninger har skabt bred forståelse for koblingen mellem folkesundhed og den enkelte borger. Tidstro og retvisende data anvendes og skaber transparens ift. myndighedernes beslutningsgrundlag.