Indberetning fra private testudbydere m.fl.

Statens Serum Institut (SSI) har etableret forskellige løsninger, som kan modtage data om covid-19-test fra aktører, der tester for covid-19 uden for det offentlige sundhedsvæsen. Data om den enkelte test lagres i den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og anvendes herfra til smitteovervågning og coronapas samt giver mulighed for at borgeren kan se sine data på Sundhed.dk.

Gældende krav til covid-19-testudbydere

Testudbydere, der ønsker at foretage covid-19-tests og indberette til SSI skal:

  1. Anvende tests med CE-mærkning
  2. Anvende tests i henhold til CE-mærkningen
  3. Være registreret i Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR)
  4. Der skal være en autoriseret sundhedsperson tilknyttet behandlingsstedet, som har ansvar for alle forhold omkring testaktiviteten, f.eks. sikre de nødvendige rammer og uddannelse af det udførende personale. Bemærk, at såfremt der anvendes podemetoder, der er lægeforbeholdt, skal der være en læge tilknyttet til behandlingsstedet. Desuden skal virksomheden være registreret som et behandlingssted i Behandlingsstedregistret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Ved test forstås alle typer tests herunder antigen-tests (både næsepodning med lang og kort podepind samt spyttests), PCR-tests (både svælgpodning og spyttests), samt antistof-tests. 

For indberetning af covid-19-prøvesvar til SSI kræves, at testudbyder opfylder ovenstående krav. Dette er gældende for covid-19-tests godkendt til markedsføring til både selvtest og professionelt brug.

Henvisninger til relevant baggrundsinformation

Information omkring registrering i Behandlingsstedregistret kan tilgås her.
Information fra Lægemiddelstyrelsen om CE-mærkning kan tilgås her.

Indberetningsløsninger

Nye brugere kan aktuelt ikke oprettes på SFTP-serveren. Vi henviser til SEI-løsningerne for oprettelse via servicedesk@sundhedsdata.dk. Har du andre spørgsmål kontakt miba@ssi.dk.

Indberetningen af covid-19-prøvesvar sker i henhold til Bekendtgørelsen om anmeldelse af covid-19 (BEK nr 348 af 21/03/2023). Ifølge denne skal private testudbydere indberette covid-19-prøvesvar til SSI. Både antigentest, PCR-test og antistoftest skal indberettes.

For borgere med dansk CPR-nummer vil prøvesvaret automatisk kunne tilgås af borgeren på Sundhed.dk inden for 15 minutter efter den private testudbyder har indberettet prøvesvar til SSI.

Svar på covid-19-test fra private testudbydere vil være gældende som dokumentation i Coronapas, efter gældende regler. Bemærk dog, at svar på antistoftest ikke indgår i Coronapas og ikke kan ses på covid-19 visningen på sundhed.dk.

Private testudbydere, der foretager minimum 500 tests om ugen

PDFen ”Anvisninger til indberetning af testsvar covid-19” beskriver hvordan indberetningsløsningen fungerer, og hvad virksomheder konkret skal gøre for at blive klar til at indberette. Vær opmærksom på, at anvisningen jævnligt opdateres. Den gældende version vil altid være den, der linkes til ovenfor. Det er testudbyders ansvar at sikre, at denne har den opdaterede version af Anvisningen.

Private testudbydere, der indgår aftaler om covid-19-tests foretaget på skoler eller øvrige uddannelsesinstitutioner, skal tilføje et ekstra felt for institutionskode i indberetningsfilen. Dette er beskrevet i Anvisningen, der linkes til ovenfor.

Private testudbydere er pålagt at informere Styrelsen for Patientsikkerhed om positive covid-19-tilfælde, ud over indberetningen til SSI.

FAQ vedr. Anvisninger til indberetning af testsvar covid-19

Private testudbydere, der foretager færre end 500 tests om ugen, samt virksomheder, klinikker m.m., der tester internt

Til denne gruppe testudbydere foregår indberetning via en web-blanket (SEI2-indberetningssystem). Denne løsning er optimal for eksempelvis mindre virksomheder eller klinikker, der f.eks. tester eget personale, eller for private testudbydere, der foretager færre end 500 tests ugentligt.

Vejledning til brugeroprettelse og anvendelse af denne indberetningsløsning kan hentes fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger generelt om indberetningen samt vejledningen til indberetningen. På hjemmesiden kan du her finde ”Indberetning af COVID-19-test for private udbydere”.

Vi gør opmærksom på, at det er Sundhedsdatastyrelsen, der står bag SEI2-indberetningsløsningen. Derfor kan spørgsmål vedr. brugeroprettelse og anden teknisk support rettes mod Sundhedsdatastyrelsen via servicedesk@sundhedsdata.dk.
Kontakt
MiBa Support, SSI Dataintegration og Analyse Sekretariatet: miba@ssi.dk

Kontakt

MiBa Support, SSI Dataintegration og Analyse Sekretariatet: miba@ssi.dk