PDF-ikonPrintikon

Anmodning om personlig adgang

Personlig adgang
Personlig adgang er primært tiltænkt mikrobiologer, epidemiologer og hygiejnesygeplejersker. Klinikere skal tilgå prøvesvar i MiBa via Sundhed.dk, deres EPJ-landskab eller webreq.

Tildeling af personlig adgang. (Bruger ID og adgangskode).
BrugerID og adgangskode er personligt og må ikke videregives til andre.

Blanketten ”Anmodning om brugeradgang til Den danske mikrobiologidatabase” udskrives, udfyldes, og underskrives af din chef / afdelings ledende overlæge. Derefter sendes den til:

Statens Serum Institut,
Sektor for National Sundhedsdokumentation og IT

Herefter modtager man sit brugerID og adgangskode per mail.
Det anbefales, at man straks skifter sin adgangskode.

Dette gøres på "login" skærmbilledet.

Skift adgangskode

Det anbefales at man selv skifte sin adgangskode hvert halve år.

 

 

Sidst redigeret 17. oktober 2016