PDF-ikonPrintikon

Adgang til MiBa-testserver

KMA og udbydere af andre systemer med integration til MiBA (fx EPJ-systemer) er velkomne til at anvende MiBa-testserver til testformål og fremvisning af test-prøvesvar.

Url: http://195.80.251.51/csp/miba/loginmain.csp

Tekniske spørgsmål i relation til anvendelsen af MiBa-testserver skal rettes til  eller

Adgang til at se svar på MiBa-testserver fås ved at sende en mail til:

Det er nødvendigt, at det system eller den PC man anvender er på SDN, og at der er indgået en SDN-aftale mod testserveren.
Adgangsblanket til MiBa-svar er ikke nødvendig at fremsende.

Det forvendtes at KMA-afdelingerne og LIMS-gruppen fra mikrobiologisk diagnostik på Statens Serum Institut anvender MiBa-testserver og tester fremvisning af egne svar ved ændringer i eget system, inden ændringen implementeres i drift.

Man skal være opmærksom på at mapning af koder i MiBa-test ikke vedligeholdes regelmæssigt.