PDF-ikonPrintikon

Indberetning af fejl i MiBa

Alle brugere af MiBa opfordres til at indberette eventuelle fejl.
Kvaliteten af en fælles national database som MiBa afhænger helt af en fælles indsats for at opspore og rette fejl i data eller processer.

For at kunne udrede en fejl er præcise informationer nødvendige.
Oftest vil det dreje sig om forskelle mellem det lokale prøvesvar og svaret i MiBa. Vises den korrekte type data i de korrekte svarfelter, og bliver indholdet i felterne vist korrekt?

MiBa-post
Man kan med fordel benytte MiBas postfunktion til at indberette MiBas version af svaret. I tekstfeltet kan fejlen beskrives. Det pågældende svar markeres og vedhæftes nemt ved afkrydsning.

Med MiBa-post kan man frit sende personfølsomme oplysninger, da det foregår via Sundhedsdatanettet.
Man kan vedhæfte et screendump af det lokale svar i pdf-format eller en datafil i csv- eller txt-format.

Man har kun adgang til MiBas Post-funktion, når man logger direkte på MiBa-web.
Dette kræver personlig adgang (personlig bruger-ID og kodeord).

Almindelige mailadresser kan ikke benyttes i MiBa-postfunktion. Man kan kun sende post mellem oprettede brugere af MiBa.

Har man ikke personlig adgang til MiBa, bedes man indsende et screendump af det lokale svar med almindelig mail til:
Charlotte Nobel ; alternativt til

I emnefeltet angives ”MiBa-fejl”.
Mailen bør indeholde oplysning om MiBa-nummer og lokalt prøvenummer og en kort beskrivelse af fejlen.
Mailen må ikke indeholde navn eller CPR

Support
Er problemstillingen mere kompleks er I altid velkomne til at ringe eller sende en e-mail til
Systemforvalter Charlotte Nobel: e-mail: ;
kontakte servicedesk på SSI: , tlf.: +45 3268 3900
eller evt. Marianne Voldstedlund, e-mail: , tlf.: +45 5092 5964

 

Vedhæftning af prøvesvar

Man skal fremsøge den ønskede mailadresse i dialogboks, ved at klikke på den grå knap yderst til højre. Se screendump hvor den grå knap er markeret med en pil.

Postfunktion