PDF-ikonPrintikon

MiBAlert

MiBAlert er en ”alarm” i EPJ-systemet til det kliniske personale baseret på automatiske opslag i MiBa.

Formålet med MiBAlert er, at identificere patienter med kendt infektion eller bæretilstand af multiresistente bakterier ved indlæggelse, så der hurtigt kan tages stilling til isolation og evt. speciel antibiotisk behandling.
Der er desværre en del eksempler på, at disse patienter først erkendes sent i et forløb, med alvorlig smitte af medpatienter til følge eller supoptimal behandling.

Mibalert-ikonets princip er en automatisk søgning i MiBa for et år fra søgedato. Når patienten sættes i kontekst vises status med ændring af udseendet af ikonet.

Ved positive fund af de til MiBAlerten udvalgte mikroorganismer, kan man ved tryk på ikonet se patientens prøver i MiBa.

MiBALert er udviklet og finansieret af Region Hovedstaden og er en funktion der er indbygget i regionen EPJ-system / OPUS-arbejdsplads. MiBAlert-projektet er i tråd med regionens målsætning om at nedsætte antallet af sygehuserhvervede infektioner.

Ikonet er placeret i et bredt kontekstfelt øverst i OPUS-Arbejdsplads. Mibalert aktiveres automatisk ved tilgang til et CPR i OPUS.

MiBalert

Fig. Det er fra starten af uge 8, via nye ikoner i OPUS-Arbejdsplads, muligt at få oplyst om patienten i kontekst indenfor det seneste år er smittet med den multiresistente VRE bakterie (vancomycin-resistente enterokokker).
Når Patienten sættes i kontekst vises status på VRE.

Funktionalitetsmæssigt er der tale om to nye ”alarmer”: MiBALert med oplysninger fra MiBa og CAVE-data fra EPM/FMK.

MiBALert-ikonet vil have 3 forskellige tilstande:

MiBalert

  1. Ingen positive prøver for VRE i Region H inden for det seneste år.
  2. Positive fund af VRE inden for det seneste år. Ved klik på linket vises patientens prøver i MiBa.
  3. Ingen kontakt til MiBa i øjeblikket.

I løbet af foråret vil prøvesvar fra hele landet indgå i MIBALERT og også prøvesvar for Clostridium difficile og multiresistente bakterier som MRSA og ESBL skal inkluderes.

I lyset af det aktuelle udbrud af VRE i Region H, blev det besluttet at Mibalert i Region H implementeres med VRE-funktion før de øvrige foreløbigt planlagte søgefunktioner (MRSA, Clostridium difficile, ESBL) med data kun fra KMA Hvidovre, RH og Herlev.

’MiBAlert VRE’ udrulles fra uge 8 til de enkelte hospitaler i takt med den nye version OPUS-Arbejdsplads.

Der er indledt proces i forhold til integrering af MiBAlert i Sundhedsplatformen.

Kontakt:

Kenneth P.Rasmussen
Projektleder
Tlf.: +45 5310 0306
E-mail:
Region Hovedstaden – Center for It, Medico og Telefoni
Systemforvaltning Paraklinisk & Administrativ – Logistik- & Servicesystemer
Borgervænget 3, Palæet, 1.sal.
2100 København Ø
www.regionh.dk/imt

eller

Bente Olesen
Overlæge / MD, Ph.D
Formand for hygiejnekomitéen, Nordsjællands Hospital
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling / Department of Clinical Microbiology
Tlf.: + 45 3868 5282
E-mail:
Herlev Hospital,
2730 Herlev

 

 

Sidst redigeret 2. marts 2015