HAIBA

Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA) er et nationalt automatisk overvågningssystem til overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner.

HAIBA har været under revision i 2019 for at implementere den nye datamodel for Landspatientregistret (LPR3), det nye Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR), CPR registret og for at opdatere casedefinitionerne.

I november 2019 er HAIBA sat i drift igen, med de nye casedefinitioner og en ny måde at håndtere kontakter med sundhedsvæsenet på, med håndtering af SOR systemet, og med oplysninger fra CPR registret, men uden data for 2019 (LPR3). Data for LPR3 må først offentliggøres i 2. kvartal 2020. Der arbejdes på en afklaring om HAIBA muligvis kan tage LPR3 i brug allerede inden 2. kvartal 2020. Læs mere om revisionen og hvad det betyder for casedefinitioner og vurdering af overvågningstal i faktaark for sundhedspersonale.

Når HAIBA er i fuldt drift med aktuelle data fra LPR3 giver det en unik mulighed for løbende at følge forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner. Med brug af data fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa), Landspatientregisteret, og CPR registret, identificerer HAIBA de følgende fem infektionstyper:

  • Bakteriæmi (bakterier i blodet)
  • Urinvejsinfektion
  • Tarminfektion med Clostridium difficile
  • Dyb infektion efter planlagt total hoftealloplastik (kunstig hofte)
  • Dyb infektion efter planlagt knæalloplastik (kunstigt knæ)

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige infektionshygiejniske praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at forebygge og dermed nedbringe forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.

 

Planlægning 

HAIBA overvåger sundhedssektorerhvervede infektioner

 

HAIBA har følgende hovedfunktioner

  • Fremstilling af tilgængelige data: HAIBA viser forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner på eSundhed.
  • Leverancer af data fra HAIBA til brug i infektionshygiejnisk og klinisk praksis: Data leveres dagligt via regionernes sikre servere. Regionerne fremstiller data til lokale brugere, bl.a. gennem intranetsider, månedsrapporter og dialogmøder mellem infektionshygiejne enheder og kliniske afdelinger. Data leveres også til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som fremstiller dem i ledelsessystemer.
  • Nationale indikatorer: Data anvendes i Nationale mål for sundhedsvæsnet. Denne nationale indikator anvendes også af Danske Regioners opgørelser af de løbende nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet.
Sophie Gubbels

Kontakt

Sophie Gubbels, Læge, Infektionsberedskab - Ledelse og stab / Dataintegration og -analyse
T. 32688338 @. gub@ssi.dk Se profil