HAIBA

Hospital Acquired Infections Database (HAIBA) er et nationalt automatisk overvågningssystem til overvågning af sygehuserhvervede infektioner.

HAIBA er under revision og tilretning. De daglige opdateringer blev lukket d. 1. februar 2019, og der sendes ingen data til regionale servere. Data fra d. 1. januar 2014 indtil d. 1. februar 2019 er dog stadig tilgængelige på eSundhed.dk.

Læs mere om status for revisionen i det seneste nyhedsbrev (pdf).

HAIBA giver en unik mulighed for løbende at følge forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. Med brug af data fra Landspatientregisteret og den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) identificerer HAIBA følgende fem infektionstyper:

 

  • Bakteriæmi (bakterier i blodet)
  • Urinvejsinfektion
  • Tarminfektion med Clostridium difficile
  • Dyb infektion efter planlagt total hoftealloplastik (kunstig hofte)
  • Dyb infektion efter planlagt knæalloplastik (kunstigt knæ)

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige infektionshygiejniske praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at forebygge og dermed nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.

 

Planlægning 

HAIBA overvåger sygehuserhvervede infektioner

 

HAIBA har følgende hovedfunktioner

  • Fremstilling af tilgængelige data: HAIBA viser forekomsten af sygehuserhvervede infektioner på eSundhed.
  • Leverancer af data fra HAIBA til brug i infektionshygiejnisk og klinisk praksis: Data leveres dagligt via regionernes sikre servere, samt serveren fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som præsenterer data til lokale brugere, bl.a. gennem intranetsider og ledelsessystemer.
Sophie Gubbels

Kontakt

Sophie Gubbels, Læge, Infektionsberedskab - Ledelse og stab / Dataintegration og -analyse
T. 32688338 @. gub@ssi.dk Se profil