Clostridium difficile infektion

HAIBA casedefinition for sygehuserhvervet Clostridium difficile infektion.

Definition af sygehuserhvervet Clostridium difficile infektion

Clostridium difficile infektion defineres ud fra påvisning af Clostridium difficile i afføringsprøver, enten ved dyrkning eller ved molekylærbiologiske undersøgelser (PCR). Fremgår det direkte af prøvesvaret, at der er tale om en ikke-toksinproducerende Clostridium difficile stamme, medtages svaret ikke i HAIBA.

 

Denne casedefinition gælder kun for patienter, der er over 2 år gamle.

Casedefinitionen for Clostridium difficile infektion er baseret på den europæiske definition, godkendt af ECDC, og er opdelt i følgende:

”Hospital Onset - Hospital Acquired Clostridium difficile infektion"(HOHA) og ”Community Onset - Hospital Acquired Clostridium difficile infektion" (COHA).

Læs mere om ECDCs kriterier for definition af Clostridium difficile infektion.

  • HOHA bliver defineret som Clostridium difficile infektion, hvor den positive prøve blev taget >= 48 timer efter indlæggelsen og < 48 timer efter udskrivelsen.
  • COHA er udtryk for infektioner, som med stor sandsynlighed er erhvervet i forbindelse med kontakt til sygehus, men hvor diagnosen først stilles efter, at patienten er blevet udskrevet eller efter ambulante kontakter og behandlingsforløb. COHA bliver defineret som Clostridium difficile infektion, hvor den positive prøve blev taget mellem 48 timer og 4 uger efter kontakt til sygehus. Desuden inkluderes Clostridium difficile infektioner, hvor en positiv prøve blev taget inden for de første 48 timer af en indlæggelse, og hvor patienten har haft en eller flere kontakter til sygehus i en 4 ugers periode inden indlæggelsen.

Tidspunktet for en Clostridium difficile infektion defineres som prøvetagningstidspunktet.

 

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektionen tilskrevet?

  • HOHA - Infektionen bliver tilskrevet den afdeling/sygehus hvor prøven blev taget.
  • COHA - Infektionen bliver tilskrevet den afdeling/sygehus, som patienten senest har været i kontakt med, eller som har plejeansvaret.

 

Hvornår tælles en ny infektion?

En ny infektion er defineret som en infektion, der opstår >= 60 døgn efter en tidligere positive prøve.Det vil sige, at hvis der har været flere kontrolprøver efter en infektion, så gælder det først som en ny infektion, hvis der er gået >= 60 døgn siden den sidste positive prøve.

 

Hvordan beregnes incidens?

Incidens vises som antal infektioner per 10000 risikodøgn:

  • For HOHA er risikodøgn defineret som: samlet antal timer fra 48 timer efter indlæggelsen op til 48 timer efter udskrivning, eller indtil der opstår en infektion med Clostridium difficile.
  • For COHA er risikodøgn defineret som: samlet antal timer fra 48 timer efter sygehuskontakt og op til 4 uger efter sidste kontakt, eller indtil der opstår en infektion med Clostridium difficile. Desuden medregnes 48 timer efter starten på en ny sygehuskontakt i de tilfælde, hvor patienten har haft en eller flere kontakter til sygehus i en 4 ugers-periode inden indlæggelsen.

 

Undersøgelseskoder for Clostridium difficile 

Følgende MDS koder indgår i en algoritme udviklet til at identificere alle prøver hvor Clostridium difficile er fundet ved dyrkning, eller ved molekylærbiologiske undersøgelser (PCR) for Clostridium difficile eller Clostridium difficile toxiner. 

Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Undersøgelseskode og tekst:

10800 - Tarmpatogene bakterier Dyrkning
10801 - Tarmpatogene bakterier inkl. E.coli Dyrkning
10834 - Clostridium difficile Dyrkning
12115 - Clostridium difficile DNA/RNA
13101 - Clostridium difficile DNA/RNA (POCT)
15110 - Clostridium difficile toksin A
15111 - Clostridium difficile toksiner
41070 - Microsporidium Mikroskopi
41150 - Tarmpatogene parasitter og bakterier Mikroskopi og dyrkning
51063 - Giardia  og Cryptosporidium
59001 - Diarre udredning
59002 - Tarmpatogene bakterier DNA/RNA
59100 - Tarmpatogene virus undersøgelse for
59110 - Tarmpatogene parasitter undersøgelse for
59120 - Clostridium difficile undersøgelser for

 

Analysekode

MiBa koder til angivelse af mikrobiologiske resultater.

Analysekode og tekst:

113 - Clostridium difficile binært toksin
114 - Clostridium difficile PCR
115 - Clostridium difficile ribotype 027
116 - Clostridium difficile toksin
117 - Clostridium difficile toksin A+B
118 - Clostridium difficile toksin B.

 

Mikroorganismekode

MiBa koder til angivelse af mikrobiologiske resultater.

Mikroorganismekode og tekst:

5316 - Clostridium difficile