Samarbejde mellem Statens Serum Institut og Forskerservice om COVID-19-data til forskning

Statens Serum Institut og Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen etablerer nu en løsning til serviceringen af forskere, som har behov for COVID-19-data til deres forskning. 

Statens Serum Institut (SSI) overvåger COVID-19 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Samarbejdet med Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsens (SDS) har det formål at stille de centrale dele af COVID-19-overvågningsdata til rådighed for forskere. COVID-19-data til forskning inkludere alle danske patienter testet for COVID-19 med PCR-tests fra januar og frem.

Forskere skal ansøge om data via Forskerservice

Forskeren kan få adgang til en løsning, hvor data løbende opdateres. For nuværende er der tale om personer testet med PCR-test for påvisning af virus. Senere er det muligt at resultater for antistoftests inkluderes i de data, der udstilles. Forskeren vil som udgangspunkt ikke kunne få data udleveret, men skal arbejde med data i et sikkert miljø på forskermaskinen, hvor der også er mulighed for at koble COVID-19-data med egne datakilder og nationale registre.

Forskere kan anmode om data fra Forskerservice via deres online ansøgningsskema og følge de sædvanlige krav, som de stiller til alle øvrige forskningsprojekter. 

Læs mere om krav til ansøgning

Link til ansøgningsskemaer

Forskerservice levere nu også data til Danmarks Statistik

Overvågningsdata har hidtil udelukkende været tilgængelige på Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen, men fra den 1. juli 2020 vil Forskerservice også kunne overføre data til projekter hos Danmarks Statistik. Hvis du ønsker overvågningsdata for COVID-19-testede personer overført til Danmarks Statistik, skal du ansøge Forskerservice på sædvanlig vis via ansøgningsskemaet for data til andet databehandlingssted. Det er vigtigt, at det fremgår klart i ansøgningen, at der er tale om et projekt vedrørende COVID-19-data, idet behandlingen af nye ansøgninger om data til COVID-19-relaterede projekter prioriteres.

Dokumentation af COVID-19-data

Nedenfor finder du dokumentationen, hvor du har mulighed for at orientere dig i de variable, der vil være relevante for dit forskningsprojekt. Forskere bør tage forbehold for:

1. At COVID-19-overvågningsdata er dynamisk

Vi arbejder på at forbedre algoritmerne, hvilket betyder der kan forekomme løbende ændringer af definitionerne. Ændringslog vil dokumentere eventuelle ændringer, som vil kunne fremfindes på denne side.

2. At ændringer i test strategien påvirker populationen

COVID-19-data vil være præget af løbende ændringer i test strategien, hvilket betyder at populationen af bekræftede tilfælde ikke kan sammenlignes over tid. Fra slutningen af februar til den 11. marts testede man fx primært personer med milde til alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning med COVID-19. Fra den 12. marts overgik man til at teste personer med indlæggelseskrævende symptomer for COVID-19. Teststrategien er løbende blevet justeret og udvidet i takt med øget test kapacitet i landets laboratorier og fokus på risikogrupper og ansatte i sundheds- og plejesektoren. Fra 20. april startede Testcenter Danmark, som led i en ambitiøs teststrategi, hvor mulighed for massiv testning af folk med milde symptomer og bredere mulighed for kontakt opsporing.

Dokumentation: Dokumentation af COVID-19 data (pdf)

Ændringslog: Ændringslog af COVID-19 data (pdf) 

Alternativ mulighed for forskning i samarbejde med Dataanalyse Center, Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsens Dataanalyse Center (DAC) har igangsat en ekspertgruppe med det formål at levere databaseret viden til myndighederne om lægemidlers effekt på COVID-19-smittede i Danmark. Den etablerede ekspertgruppe har etableret en dataanalysemodel som primært bruges til at undersøge effekt af behandling med udvalgte lægemidler på forløb af COVID-19-infektion, men også til andre typer undersøgelser af COVID-19-smittede, som sundhedsmyndighederne finder relevante. Ekspertgruppen stiller deres model og ekspertise til rådighed for andre forskergrupper, så man i samarbejde med dem, hurtigt kan få svar på hastende spørgsmål. 

Analyseforslag til dataanalysecentret kan sendes ind til projektgruppen, som gennemfører analyserne. Ansøger vil her ikke selv stå for selve databehandlingen. Denne mulighed for samarbejde er tilgængelig frem til sommer.

Projektgruppen kan kontaktes for nærmere detaljer og konkrete forslag til analysesamarbejder indsendes her.

Marianne Voldstedlund

Kontakt

Marianne Voldstedlund, Sektionsleder, Infektionsberedskab - Ledelse og stab / Dataintegration og -analyse
T. 32683356 @. mav@ssi.dk Se profil