Covid-19-overvågningsdata til forskning

Statens Serum Institut (SSI) leverer covid-19-overvågningsdata til brug for forskning via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen. Få et overblik over, hvilke covid-19 test- og vaccinedata du kan ansøge om til dit forskningsprojekt.

Statens Serum Institut (SSI) overvåger covid-19 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Centrale dele af covid-19-overvågningsdata stilles til rådighed for forskere, herunder data om covid-19 vaccination.

Ansøg om data via Forskerservice

I samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen er der etableret en løsning til serviceringen af forskere via Forskerservice. Forskere får her adgang til en løsning, hvor data løbende opdateres. Forskere vil som udgangspunkt ikke kunne få data udleveret, men skal arbejde med data i et sikkert miljø på såkaldte Forskermaskiner hos Sundhedsdatastyrelsen eller ved Danmarks Statistik. Begge steder giver mulighed for at koble overvågningsdata med egne datakilder og nationale registre.

Forskere kan anmode om data fra Forskerservice via et online ansøgningsskema. Har du en igangværende aftale med Forskerservice kan du kontakte dem gennem deres henvendelsesformular med henblik på ændringer eller tilføjelser til dit projekt. Læs mere her.

Overblik over tilgængelige data

Information om og dokumentation af overvågningsdata, som SSI stiller til rådighed, kan du finde nedenfor. Dokumentationen kan du bruge, når du skal finde ud af, hvilke data og variable der er relevante for dit forskningsprojekt.

Forskere bør tage forbehold for, at covid-19-overvågningsdata er dynamiske, og vi arbejder løbende på at forbedre algoritmerne. Hold dig opdateret på denne side for løbende ændringer i dokumentationen. Covid-19-data vil fx være præget af løbende ændringer i teststrategien, hvilket betyder, at populationen af bekræftede tilfælde ikke kan sammenlignes over tid.

Statens Serum Institut (SSI) overvåger covid-19 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Centrale dele af covid-19-overvågningsdata stilles til rådighed for forskere, herunder data om covid-19 vaccination.

Testdata for den enkelte case

Testdata inkluderer alle danske patienter testet for covid-19 via en PCR-test. Data er baseret på prøvesvar fra de mikrobiologiske afdelinger og TestCenter Danmark hos SSI fra februar 2020 til dags dato. Data opdateres dagligt.

Data opgøres pr cpr-nummer defineret ud fra første positive prøve, hvis der ikke er positive prøver så første negative test. Til hvert cpr-nummer er der knyttet ekstra oplysninger fra SSIs covid-19 overvågningssystem, fx dato for indlæggelse eller død. Et cpr nummer optræder kun én gang.

Se dokumentation for testdata her.

Testdata for samtlige prøvesvar

Testdata inkluderer samtlige prøvesvar for covid-19 enten opnået via en PCR-test og/eller antigen test, også kaldet kviktest. En person/et cpr-nummer kan derfor her optræde flere gange, svarende til antallet af gange personen er blevet testet. Data er baseret på prøvesvar fra de mikrobiologiske afdelinger, TestCenter Danmark og private covid-19 testudbydere fra februar 2020 til dags dato. Data opdateres dagligt.

Se dokumentation for testdata her.

Vaccinationsdata

Vaccinationsdata inkluderer alle borgere med et cpr-nummer, der er i live og har en aktiv adresse i Danmark på udtræksdato, samt personer der var i live og havde en aktiv adresse i Danmark pr. 27. december 2020 (CPR-registeret), hvor vaccineudrulningen startede. Population vil derfor løbende vokse. Populationen inkluderer desuden også vaccinerede siden d. 1. december 2020 for at tage højde for vaccinationer givet i udlandet og rapporteret i det danske vaccinationsregister.

Data indeholder oplysninger om 1. og evt. 2. vaccination, samt hvilken vaccinetype der er administreret (nyeste vaccination/immunitet bibeholdes). Kun vaccinationer valideret af sundhedsfaglige personer, og vaccinationer givet med rettidige tidsintervaller imellem vaccinationer er inkluderet. Data indeholder også oplysninger om, hvilken målgruppe en person tilhørte på tidspunktet for vaccination og oplysninger om målgruppeplacering for de ikke-vaccinerede. Data er baseret på oplysninger fra Det Danske Vaccinationsregister, DDV, fra 1. december 2020 til dags dato. Data opdateres dagligt.

Se dokumentation for vaccinationsdata her.
Marianne Voldstedlund

Kontakt

Marianne Voldstedlund, Sektionsleder, Infektionsberedskab - Ledelse og stab / Dataintegration og -analyse
T. 32683356 @. mav@ssi.dk Se profil