Indberetningsløsninger til private testudbydere

Statens Serum Institut (SSI) har etableret forskellige løsninger, som kan modtage data om covid-19-test fra aktører, der tester for covid-19 uden for det offentlige sundhedsvæsen. Data om den enkelte test lagres i den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og anvendes herfra til smitteovervågning, smitteopsporing, smittestop-appen og giver mulighed for at borgeren kan se sine data i Sundhed.dk.

Nedenfor findes et overblik over hvordan forskellige typer af testudbydere uden for det offentlige sundhedsvæsen skal indberette covid-19-prøvesvar til SSI.

Indberetningen sker i henhold til Bekendtgørelsen om anmeldelse af covid-19 (BEK nr. 637 af 13/04/2021), der trådte i kraft d. 15. april 2021. Ifølge denne skal private testudbydere indberette covid-19-prøvesvar til SSI. Både antigentest, PCR-test og antistoftest skal indberettes.

For borgere med dansk CPR-nummer vil prøvesvaret automatisk kunne tilgås af borgeren på Sundhed.dk inden for 15 minutter efter den private testudbyder har indberettet prøvesvar til SSI.

Svar på covid-19-test fra private testudbydere vil være gældende som dokumentation i Coronapas, efter gældende regler. Bemærk dog, at svar på antistoftest ikke indgår i Coronapas og ikke kan ses på covid-19 visningen på sundhed.dk på nuværende tidspunkt.

Private testudbydere, der foretager minimum 500 tests om ugen

PDFen ”Anvisninger til indberetning af testsvar covid-19” beskriver hvordan indberetningsløsningen fungerer, og hvad virksomheder konkret skal gøre for at blive klar til at indberette. Vær opmærksom på, at anvisningen jævnligt opdateres. Den gældende version vil altid være den, der linkes til ovenfor. Det er testudbyders ansvar at sikre, at denne har den opdaterede version af Anvisningen.

Private testudbydere, der indgår aftaler om covid-19-tests foretaget på skoler eller øvrige uddannelsesinstitutioner, skal tilføje et ekstra felt for institutionskode i indberetningsfilen. Dette er beskrevet i Anvisningen, der linkes til ovenfor.

Private testudbydere er pålagt at informere Styrelsen for Patientsikkerhed telefonisk om positive covid-19-tilfælde, ud over indberetningen til SSI.

FAQ vedr. Anvisninger til indberetning af testsvar covid-19 

Private testudbydere, der foretager færre end 500 tests om ugen, samt virksomheder, klinikker m.m., der tester internt

Til denne gruppe testudbydere foregår indberetning via en web-blanket (SEI2-indberetningssystem). Denne løsning er optimal for eksempelvis mindre virksomheder eller klinikker, der f.eks. tester eget personale, eller for private testudbydere, der foretager færre end 500 tests ugentligt.

Vejledning til brugeroprettelse og anvendelse af denne indberetningsløsning kan hentes fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside skal du scrolle ned til menuen ”Indberetningsvejledninger til SEI2” og vælge pdf-vejledningen ”Indberetning af COVID-19-test for private udbydere”.

Vi gør opmærksom på, at det er Sundhedsdatastyrelsen, der står bag SEI2-indberetningsløsningen. Derfor kan spørgsmål vedr. brugeroprettelse og anden teknisk support rettes mod Sundhedsdatastyrelsen via  servicedesk@sundhedsdata.dk.

Tests foretaget i kommunalt regi, samt på skoler m.m.

Kommunale indberetninger samt indberetninger fra skoler, dagstilbud, bosteder, øvrige uddannelsesinstitutioner m.m. foregår via en web-blanket (SEI2-indberetningssystem). Se vejledningen til brug af indberetningsskemaet her.

Ved tekniske spørgsmål til SEI2-indberetningssystemet bedes kommuner rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens per mail til servicedesk@sundhedsdata.dk

Generel information om SEI2-indberetningssystemet foretaget i kommunalt regi skal søges hos Kommunernes Landsforenings (KL) Coronahotline på telefon 3370 3938 eller per mail til CORONA@KL.DK. Telefonen har åbent mandag til fredag fra klokken 9 til 12.

Kontakt
MiBa Support, SSI Dataintegration og Analyse Sekretariatet: miba@ssi.dk

Kontakt

MiBa Support, SSI Dataintegration og Analyse Sekretariatet: miba@ssi.dk