MiBa udviklingsfaser

Udviklingen af Den danske mikrobiologidatabase, MiBa, startede i 2009. I dag anvendes data til patientbehandling, infektionskontrol, overvågnings- og forskningsformål.

2008 - 2010: MiBa etableres

 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gav bevilling til Statens Serum Institut, til etableringen af den danske mikrobiologidatabase, MiBa.
 • Pilotprojekt med udvikling af fælles database og overførsel af data.
 • Den fysiske MiBa database blev etableret. Opkobling og overførsel af data fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) blev gennemført med MedCom standarden XRPT05.

2011 - 2015: EpiMiBa og HAIBA

 • MiBa svarvisning bliver integreret i eksterne systemer som hospitalernes elektroniske patientjournaler (EPJ) Sundhed.dk og lokale mikrobiologi systemer.
 • Udvikling af fælles mikrobiologiske klassifikationer påbegyndes. Standardisering af MiBa prøvesvar.
 • EpiMiBa blev etableret som teknisk basis for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer.
 • De første sygdomme overvåges på basis af data fra MiBa.
 • HAIBA udvikles og lanceres (national overvågningsdatabase for hospitalserhvervede infektioner).

2016 - 2018: MiBa II, MiBAlert og Key to infektionsdatabase

 • Udvikling af ny datamodel, MiBa II, og tilhørende klassifikationer til kommunikation og overvågning af mikrobielle egenskaber. Implementering af MedCom Standard - XRPT06 i MiBa og hos alle KMA.
 • Udvikling og implementering af MiBAlert i EPJ, en alarm om multiresistente bakterier hos patienter.
 • Etablering af datagrundlaget for en overvågning af mikrobiel resistens - eRES.
 • Udvikling af data algortimer til automatisk tolkning og analyse af overvågningsrelevante data i MiBa.
 • Udvikling af Key to infections database (KID). Koncept for administration af automatiserede processer for overvågning via algoritmer og for styring af videregivelse af data fra MiBa/EpiMiBa.

 

Det digitale infektionsberedskab og systemmodning

 • Professionalisering af systemforvaltning og etablering af tværgående governance for MiBa og HAIBA.
 • Sikring af juridisk grundlag og nye krav til IT-sikkerhed.
 • Fuld udvikling og implementering af KID.
 • Udvikling af Det digitale beredskab, herunder automatisk kobling mellem overvågningsdata fra MiBa og andre datakilder.
 • Etablering af Resistensovervågning baseret på MiBa data (eRES).
 • Udvikling af output løsninger til visualisering af MiBa data.
 • Etablering af systemer til automatiseret kvalitetssikring af data MiBa og aftagersystemer.