Automatisk vaccinationsovervågning

Vaccinationsovervågning har en central rolle i vaccinationsindsatsen i Danmark.

Den automatiske vaccinationsovervågning anvendes til løbende at estimere vaccinationsdækning og -tilslutning, der er vigtige parametre for at estimere immuniteten i befolkningen. Data herfra danner grundlag for vaccineeffektivitetsstudier. Overvågningssystemet bruges desuden til at invitere borgere til vaccination og udsende påmindelser til dem, der endnu ikke har taget imod vaccination. Dette gælder både børnevaccinationsprogrammet og vaccinationsprogrammet om efteråret for covid-19 og influenza.

Det danske vaccinationsregister (DDV) danner grundlag for den automatiske vaccinationsovervågning. Data fra registret beriges med yderlige oplysninger fra andre registre vha. algoritmer/forretningsregler. Dermed kan målgrupper og risikogrupper identificeres.

Det automatiske overvågningssystem generer outputs til en lang række brugergrupper, herunder andre myndigheder, medier, borgere og forskere. Influenza og covid-19-vaccination vises bl.a. på interaktive dashboards her. Børnevaccinationsprogrammet vises på siden for Overvågning i Tal, Grafer og Kort.