Standarder 

Standarder gør det muligt at kommunikere og samarbejde i sundhedssektoren

Standarder i MiBa

MiBa modtager mikrobiologiske prøvesvar fra klinisk mikrobiologisker afdelinger (KMA) i hele Danmark. For at kunne bruge data fra MiBa, skal oplysningerne i prøvesvaret have en ensartet struktur med fælles koder og terminologi. I MiBa gøres brug af standarder for at ensrette data, der som udgangspunkt er meget forskelligt struktureret. En delvis ensretning af strukturen opnås ved at overføre data ved hjælp af fælles nationale standard for dataoverførsel.

Nationale standarder til udveksling af data udvikles og vedligeholdes af MedCom. Øvrig information om nationale standarder og koder indenfor sundhedsområdet findes ligeledes på MedComs hjemmeside.

Udvikling af en ny standard

Fra 2010 til og med 2017 blev svar fra KMA til MiBa overført på MedCom Standarden - Det nye gode XML mikrobiologisvar XRPT05, der bruges generelt til overførsel af mikrobiologisvar mellem fx KMA og de elektroniske patientjournaler. Dette svar er indeholder oplysninger målrettet behandlende læge.

Fra 2018 og frem overføres svar fra KMA til MiBa på en speciel protokol XRPT06, der er udviklet specielt til kommunikation mellem KMA og MiBa. XRPT06 er en ny MedCom standard, der er udviklet i samarbejde med KMA, leverandørerne af mikrobiologisystemer i KMA og MiBa, Statens Serum Institut (SSI) og MedCom.

Standarden XRPTO6

Standarden XRPT06 giver mulighed for at sende data til MiBa, som ikke er synlige for sundhedspersonalet eller patienter i den almindelige svarvisning. Disse data er kun relevante for overvågningsformål og opgørelser af data.

Ved at videreudvikle MiBa og XRPT standarden er det muligt at udvide det mikrobiologiske prøvesvar. Med XRPTO6 blev det muligt at kommunikerer mikrobielle egenskaber og resistensdata til MiBa. Overvågning af resistente bakterier og antibiotika forbrug foretages på SSI via DANMAP og eRes.