Standarder 

Nationale standarder gør det muligt at kommunikere entydigt og samarbejde på tværs af sundhedssektoren.

Nationale standarder

MiBa modtager mikrobiologiske prøvesvar fra klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) i hele Danmark. For at kunne bruge data fra MiBa, skal oplysningerne i prøvesvaret have en ensartet struktur med fælles koder og terminologi. MiBa anvender nationale standarder for at ensrette data, der som udgangspunkt er meget forskelligt struktureret.

Nationale standarder til udveksling af laboratoriedata udvikles og vedligeholdes af MedCom.

Standarderne XRPT05 og XRPT06

De standarder der anvendes i dag, er hhv. XRPT05, der anvendes bredt til udveksling af mikrobiologiske prøvesvar i sundhedsvæsenet, samt en speciel standard kaldet XRPT06, der udelukkende bruges til svarsending fra KMA til MiBa eller mellem KMA’er. Standarderne revideres jævnligt og findes i forskellige versioner.

Information om nationale standarder og koder indenfor sundhedsområdet findes på MedCom’s hjemmeside.

Svar der udstilles fra KMA eller fra MiBa til klinisk brug i fx Elektronisk Patient Journal (EPJ) eller i sundhedsjournalen følger XRPT05 standarden.

XRPT06 standarden tillader, at KMA kan sende ekstra informationer med prøvesvaret til MiBa, som ikke vises for sundhedspersonalet. De ekstra data er oplysninger, der ikke er relevant for patientbehandlingen, men vigtige for den nationale overvågning af infektioner og mikroorganismer. Et eksempel er detaljer om mikrobielle egenskaber og resistensdata til brug for overvågning.

Standarderne kan håndtere et nægtet samtykke til visning af prøvesvar. Hvis patienten har nægtet samtykke til visning af et bestemt prøvesvar, vil det ikke kunne ses i MiBa eller blive vist via andre systemer, der er baseret på MiBa. Prøvesvarene vil uanset samtykke blive overført til MiBa, så de kan indgå i den lovpligtige nationale overvågning og evt. forskning.

Al udveksling af data til og fra MiBa foregår via Sundhedsdatanettet.

Sundhedsdatanettet er et sikret aftale-baseret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor.