Ændringsønsker til MiBAlert

Dataintegration og -analyse (DIAS) behandler ændringsønsker til MiBAlert-algoritmer og -opsætninger.

Klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA), hygiejneorganisationer og andre faggrupper kan anmode om ændringer til MiBAlert ved at udfylde den elektroniske formular nedenfor.

Der vil normalt være en dialog omkring alle ændringsønsker mellem DIAS og bestiller. Når ændringsønsket er afklaret, sendes det til relevante parter i KMA og evt. andre interessenter for en godkendelse inden arbejdet med ændringsønsket kan påbegyndes.

Alle ændringsanmodninger til en MiBAlert-algoritme skal komme fra en ansvarlig person fra en KMA eller hygiejneorganisation i regionen.

Vi bestræber os på at behandle ansøgningen hurtigst muligst, bemærk dog at behandlingstiden kan være op til 14 dage.