Adgange til prøvesvar

Der er forskellige adgangsveje til prøvesvar i MiBa for hhv. praktiserende læger, hospitalsansat sundhedspersonale, mikrobiologer, epidemiologer og borgere. Integrationerne til MiBa udvikles løbende.

MiBa i EPJ

Integration af MiBa i EPJ sikrer at MiBa kan bruges i de daglige arbejdsgange i regionen eller på hospitalet. Sundhedspersonalet får via en knap, der åbner MiBa, nem adgang til infektionsstatus og overblik over patientens mikrobiologiske prøvesvar, uanset hvor i landet prøverne er taget. Denne adgang til relevant information på tværs af sektorer reducerer unødige telefonopkald mellem læger og reducerer unødig prøvetagning.

En integration til MiBa i EPJ giver:

  • Adgang og overblik over patientens mikrobiologiske prøvesvar på nationalt niveau
  • Adgang til MiBAlert-funktionen som alarmerer, hvis patienten har haft udvalgte mikroorganismer

MiBa i de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA)

Ansatte på KMA har en direkte adgang til prøvesvar i MiBa fra deres afdelings laboratorie-informationssystem (LIS), via en knap, der åbner MiBa og viser den aktuelle patients svar. Flere KMA’er har også en MiBAlert-funktion i deres LIS, som gør opmærksom på nærmere bestemte mikrobiologiske fund.

Adgangen fra KMA-LIS er tildelt flere privilegier end andre adgange, så ansatte på KMA har adgang til detaljer, der kun er relevante for mikrobiologiske eksperter.

Praktiserende læger

For ansatte i praksissektoren er der adgang til mikrobiologiske prøvesvar via Sundhedsjournalen på Sundhed.dk. Praktiserende læger har desuden en mere direkte adgang til Laboratoriesvarportalen fra deres rekvisitionssystem (WebReq). Laboratoriesvarportalen er en del af Sundhedsjournalen.

Adgang for borgeren til prøvesvar i MiBa

MiBa er integreret i Sundhedsjournalkomplekset på Sundhed.dk, hvorfra borgere kan tilgå egne laboratoriesvar. Alle borgere med NemID har adgang til Sundhedsjournalen, Sundhed.dk og mobilløsningen MinSundhed. Her vises borgerens mikrobiologiske prøvesvar fra MiBa sammen med eventuelle prøvesvar fra andre laboratorier som klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk patologi. Det er også MiBa, der understøtter de specielle covid-19-services: covid-19-prøvesvar, coronapas på Sundhed.dk og MinSundhed og de tilhørende notifikationsløsninger.

Personlig adgang til MiBa

Denne løsning er beregnet til medarbejdere på Statens Serum Institut (SSI) og andre, der enten arbejder med overvågning, smitteopsporing eller drift og udvikling af MiBa. Se fanen “Få adgang til MiBa”.

Persondataloven

Al brug af MiBa skal ske i henhold til persondataloven. Det vil sige, at fremsøgning af prøvesvar er tilladt for sundhedspersonale involveret i diagnostik, rådgivning eller behandling af en given patient, og hvor patienten direkte eller indirekte har givet samtykke hertil.