Integrationer

MiBa er integreret bredt i landets sundheds IT-systemer.

MiBas integrationer

Når det elektroniske prøvesvar sendes fra den klinisk mikrobiologiske afdelings (KMA) laboratorie IT-system (LIS) til rekvirenten, sendes samtidig en kopi af prøvesvaret til MiBa.

MiBa modtager også laboratoriesvar fra Statens Serum Institut.

MiBa prøvesvar er tilgængelige i hele Danmark. Når sundhedspersonalet har en patient i behandling kan de få en visning af prøvesvar fra MiBa, ligegyldig hvor i landet de er. Prøvesvar er tilgængelige i MiBa få minutter efter de er sendt fra KMA.

Tilgang til visning af prøvesvar i MiBa sker via slutbrugerens IT-system, fx de regionale elektroniske patient journaler (EPJ), nationale systemer som Laboratoriesvarportalen via WebReq eller Sundhed.dk. På den måde opleves opslag og visning af prøvesvar fra MiBa, som en naturlig del af sundhedspersonalets arbejdsgang.

MiBa-HAIBA-integrationer

MiBa og HAIBA integrationer

Adgangen til MiBa sker ved hjælp af "trustede" løsninger. Det vil sige, at det er det lokale IT-system, der får en brugerkonto i MiBa. Administration af slutbrugerens ID og rettigheder til at se data på et givet cpr-nummer, styres lokalt.

MiBa logger oplysninger om de systemer, der logger på MiBa, hvilken slutbruger der har haft adgang til et givet cpr-nummer og slutbrugerens organisatoriske tilhørsforhold.

Der findes to slags integrationer til MiBa:

  • Et dybt link, hvor slutbrugeren føres til MiBa og ser prøvesvar i MiBas brugergrænseflade.
  • En løsning baseret på webservice, hvor slutbrugerens system (fx Laboratoriesvarportalen) gør opkald til MiBa og henter prøvesvar på det pågældende cpr-nummer. Herefter udstilles de hentede prøvesvar i en lokal brugergrænseflade. Når slutbrugeren forlader sin session, er prøvesvarene væk igen. Der gemmes ikke prøvesvar i slutbrugerens system.

MiBAlert funktionen er baseret på et primært webservicebaseret kald. Hvis man efterfølgende tilgår MiBa via MiBAlert ikonet, sker dette via et dybt link. Læs mere om MiBAlert.

Standarden XRPT06

I svarsendingen fra KMA til MiBa benyttes en speciel MedCom standard: XRPT06.

XRPT06 standarden tillader at KMA kan sende ekstra informationer med prøvesvaret til MiBa, som ikke vises for sundhedspersonalet, da det ikke er relevant for patientbehandlingen. De ekstra data er oplysninger, der er vigtige for den nationale overvågning af infektioner og mikroorganismer. Et eksempel kan være biologiske indikatorer for antibiotika resistens.

Når systemer, som fx EPJ eller Laboratoriesvarportalen, tilgår MiBa i forbindelse med visning af prøvesvar, er det den generelle standard for mikrobiologi prøvesvar som anvendes til informationsudveksling: MedCom XRPT05

Begge standarder kan håndtere et nægtet samtykke til visning af prøvesvar. Hvis patienten har nægtet samtykke til visning af et givet prøvesvar, vil det ikke kunne rekvireres fra MiBa eller blive vist via andre systemer, der er baseret på MiBa.

Prøvesvarene vil uanset samtykke blive overført til MiBa, så de kan indgå i den lovpligtige nationale overvågning.

Alle systemer og integrationer er etableret både i test og produktionsmiljø.

Alt udveksling af data til og fra MiBa samt til diverse IT-systemer foregår på Sundhedsdatanettet.

Sundhedsdatanettet er et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor.