Integrationer

MiBa er integreret bredt i landets sundheds-IT-infrastruktur. Nationale standarder gør det muligt at kommunikere entydigt og samarbejde på tværs af sundhedssektoren.

MiBas integrationer

Adgang til visning af prøvesvar i MiBa sker via slutbrugerens IT-system, fx de regionale elektroniske patientjournaler (EPJ) eller nationale systemer som Laboratoriesvarportalen via WebReq. På den måde opleves opslag og visning af prøvesvar fra MiBa, som en naturlig del af sundhedspersonalets arbejdsgang.

Borgere tilgår deres svar via de borgerrettede løsninger fx Sundhedsjournalen eller prøvesvar på Sundhed.dk og mobile løsninger som MinSundhed.

Adgangen til MiBa sker ved hjælp af "trustede" løsninger. Det vil sige, at det er det lokale IT-system, der får en brugerkonto i MiBa. Administration af slutbrugerens ID og rettigheder til at se data på et givet cpr-nummer styres lokalt.

MiBa logger oplysninger om de systemer, der logger på MiBa, hvilken slutbruger der har haft adgang til et givet cpr-nummer og slutbrugerens organisatoriske tilhørsforhold.

Der findes to slags integrationer til MiBa:

  • Et dybt link hvor slutbrugeren føres til MiBa og ser prøvesvar i MiBas brugergrænseflade.
  • En løsning baseret på webservice hvor slutbrugerens system (fx Laboratoriesvarportalen) kalder op til MiBa og henter prøvesvar på det pågældende cpr-nummer. Herefter udstilles de hentede prøvesvar i en lokal brugergrænseflade. Når slutbrugeren forlader sin session, er prøvesvarene væk igen. Der gemmes ikke prøvesvar i slutbrugerens system.

MiBAlert-funktionen er baseret på et webservicebaseret kald. Hvis man efterfølgende tilgår MiBa via MiBAlert-ikonet, sker dette via et dybt link.

Status på MiBa-EPJ-integrationer i landets regioner

Region Hovedstaden og Region Sjælland har integreret MiBa i deres EPJ (Sundhedsplatformen) med både MiBAlert og adgang til prøvesvar. Region Nordjylland og Region Syddanmark har implementeret MiBa og MiBAlert i deres nye EPJ (Columna). Det forventes, at Region Midtjylland implementerer den fulde MiBa-integration inden udgangen af 2023.